Paginacija

Analiza korisničkog iskustva s informacijskim sustavima u turizmu na primjeru platforme eVisitor
Analiza korisničkog iskustva s informacijskim sustavima u turizmu na primjeru platforme eVisitor
Božidar Bilušić
Cilj ovog rada je istraživanjem utvrditi pragmatičnu i hedonističku razinu kvalitete informacijskog sustava eVisitor, kao i njegovu atraktivnost. U istraživanju je korištena kombinacija dviju metoda – evaluacijsko istraživanje izvedeno pomoću UEQ upitnika i heuristička analiza u kojoj je sustav uspoređen s Nielsenovim postulatima. U heurističkoj analizi zaključeno je da je sustav relativno dobro dizajniran, uz nekoliko manjih zamjerki vezanih uz grafička i terminološka...
Analiza kriterija uvrštenosti kulturne i prirodne baštine na UNESCO listu
Analiza kriterija uvrštenosti kulturne i prirodne baštine na UNESCO listu
Marija Francetić
Diplomski rad podijeljen je u tri velika poglavlja. U prvom poglavlju teoretizira se baština, definirani su glavni pojmovi vezani uz baštinu, te je provedena rasprava o tome kako se baština poima s različitih stajališta. Također, navedena je podjela baštine na prirodnu i kulturnu, materijalnu i nematerijalnu, pokretnu i nepokretnu baštinu koja je bila potrebna za daljnju raspravu i analizu. Ovo poglavlje završava uvođenjem pojma procesa baštine i autorizirajućeg baštinskog...
Analiza likova princeza u Disneyjevim animiranim filmovima
Analiza likova princeza u Disneyjevim animiranim filmovima
Kristina Vulin
Ovaj završni rad bavi se analizom likova princeza u Disneyjevim animiranim filmovima. Disney je već dugi niz godina jedna od vodećih medijskih kuća u svijetu koja je svojim medijskim proizvodima oblikovala reprezentaciju žena u medijima. Iz tog je razloga fokus ovoga rada upravo na prikazu princeza, te mu je svrha opisati način prikazivanja ženskih likova. U radu je korištena metoda analize sadržaja, a podaci su prikupljeni pomoću predloška nastalog na temelju odabrane literature....
Analiza naslovnica tjednika Istočne Hrvatske „Posavska Hrvatska“ i „Vinkovački list“
Analiza naslovnica tjednika Istočne Hrvatske „Posavska Hrvatska“ i „Vinkovački list“
Lora Vukovarac
Ovaj diplomski rad pisan je u svrhu istraživanja uredničke politike dvaju od mnogobrojnih tiskanih medija Istočne Hrvatske, tjednika dvaju od pet najvećih gradova toga prostora (Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Đakovo i Vukovar) – Posavske Hrvatske (Slavonski Brod) i Vinkovačkog lista (Vinkovci). Prije opisa samog istraživanja i interpretacije rezultata dobivenih istim, u radu je definiran i opisan prostor Istočne Hrvatske i njegovih pet najvećih gradova, definiran je pojam...
Analiza nekih istraživanja o školskom uspjehu i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju
Analiza nekih istraživanja o školskom uspjehu i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju
Marija Sardelić
Učenici s teškoćama u razvoju čine 10% školske populacije u Hrvatskoj. Cilj rada je prikazati i analizirati 12 istraživanja o školskom uspjehu i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju. Sama socijalizacija i postignuće koje mogu ostvariti djeca s teškoćama u razvoju uvelike ovisi o uspješnosti njihove integracije u redovni sustav obrazovanja. Integracija se shvaća kao uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u redovite...
Analiza odredbi Priloga VI MARPOL konvencije o zagađenju zraka s brodova
Analiza odredbi Priloga VI MARPOL konvencije o zagađenju zraka s brodova
Mate Parać
Predmet ovog rada je analiza sadržaja Priloga VI Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja mora s brodova, poznatije kao MARPOL konvencija. U radu su istaknuti uvjeti dobivanja Međunarodne svjedodožbe o sprječavanju onečišćenja zraka te vrste pregleda broda kao uvjet dobivanja iste svjedodožbe. Navode se i tvari koje su identificirane kao najveći onečišćivači zraka: dušikovi i sumporni oksidi te odredbe Priloga VI o dozvoljenim normama njihova ispuštanja. Rad...
Analiza percepcije potencijala razvoja IT tvrtki u Republici Hrvatskoj: Analiza odnosa hrvatskog IT proizvoda i strane konkurencije
Analiza percepcije potencijala razvoja IT tvrtki u Republici Hrvatskoj: Analiza odnosa hrvatskog IT proizvoda i strane konkurencije
Ivan Klanfar
Ovaj rad je pisan na temu IT poduzetništva, IT proizvoda te kakav utjecaj su ostvarili u svijetu. Kroz njega se žele pojasniti početci inovacija u svijetu te kako su utjecali na različite kulturne te društvene aspekte života. Svako doba u razvoju tehnologije donosilo je inovacije koje su mijenjale sfere života te su tako pomicali granice. Poduzetnici su stvorili kompanije koje su približile tehnologiju u različite dijelove svijeta, stvarajući proizvode koji su bili revolucionarni....
Analiza pomorskih nezgoda putničkih ro-ro brodova
Analiza pomorskih nezgoda putničkih ro-ro brodova
Ivan Velemir
Tema ovog rada je analiza pomorskih nezgoda ro-ro putničkih brodova. Ovaj tip broda danas je široko zastupljen zbog svoje fleksibilnosti i komercijalne isplativosti. Tokom povijesti ovi su brodovi sudjelovali u pomorskim nezgodama i cilj rada je bio ustanoviti neke od najčešćih razloga zašto su se te nezgode događale. Ro-ro putnički brodovi specifična su plovila sa aspekta sigurnosti i zahtijevaju visok stupanj opreza i izobrazbe pomoraca koji njima rukuju sukladno STCW konvenciji i...
Analiza poredbenih frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom i ruskom jeziku
Analiza poredbenih frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom i ruskom jeziku
Katarina Vidović
Tema obrađena u ovom diplomskom radu su odabrani frazemi iz hrvatskoga i ruskoga jezika koji sadrže zoonimsku sastavnicu. Ograničili smo se na određeni broj frazema koji se odnose na čovjeka zbog velike količine hrvatskih i ruskih poredbenih frazema sa zoonimskom sastavnicom. Čovjekov suživot sa životinjama oduvijek je bila zanimljiva tema. U ovom radu poredbenom analizom objasnili smo nastanak i motivaciju odabranih frazema te utvrdili sličnosti i razlike u hrvatskom i ruskom...
Analiza poslijedica fast fashion-a
Analiza poslijedica fast fashion-a
Rafaela Košević
Razvojem tehnologije i tekstilne industrije, krajem 1990-ih i 2000-ih razvija se i poslovni model koji se naziva fast fashion. Fast fashion masovna je proizvodnja jeftine, jednokratne odjeće izrađene nepromišljeno, često bez obzira na utjecaj koji proizvodnja ima na okoliš i pod kojim uvjetima ju radnici tekstilne industrije izrađuju. S obzirom na prekomjernu i nepromišljenu proizvodnju odjeće ovaj poslovni model ima vrlo negativan utjecaj na ekologiju. U proizvodnji i tretiranju...
Analiza poslovanja knjižnica u vrijeme COVID-19 – analiza aktivnosti knjižnica na mrežnim stranicama, društvenim mrežama: krizni menadžment
Analiza poslovanja knjižnica u vrijeme COVID-19 – analiza aktivnosti knjižnica na mrežnim stranicama, društvenim mrežama: krizni menadžment
Mate Mitar
Izbijanje COVID-19 (Koronavirus) ima globalni utjecaj na širenje bolesti pa tako i na manje zajednice. Osoblje u knjižnicama svih vrsta, zemljopisnih lokacija i veličina uči činjenice o ovoj krizi javnog zdravstva, informira javnost i prilagođava usluge i programe u skladu s promjenjivim potrebama zajednice. Narodne se knjižnice suočavaju s promjenom paradigme: umjesto da se vrate u normalu, knjižničari će se vratiti u „novu normalu“ - onu u kojoj interakcije usluga mogu biti...
Analiza procesa uvođenja u posao i orijentacije sezonskih djelatnika u hotelskoj industriji
Analiza procesa uvođenja u posao i orijentacije sezonskih djelatnika u hotelskoj industriji
Ivona Vrlić
Problematika sezonskog zapošljavanja u hotelijerstvu iziskuje posebnu pažnju usmjerenu na proces uvođenja u posao i orijentacije sezonskih djelatnika. Sezonski djelatnici zbog sezonskog zapošljavanja osjećaju nesigurnost vezanu, u prvom redu, za egzistenciju, što može biti otežavajući čimbenik izvršenja radnih zadataka. Zbog toga poduzeća nastoje aktivnom primjenom različitih mjera upravljanja ljudskim potencijalima stvoriti uvjete za postizanja zadovoljstva sezonskih djelatnika...

Paginacija