Paginacija

Analiza profila hotelskih gostiju koji koriste niskotraifni zračni prijevoz – na primjeru Falkensteiner Resorta Punta Skala
Analiza profila hotelskih gostiju koji koriste niskotraifni zračni prijevoz – na primjeru Falkensteiner Resorta Punta Skala
Ivana Skrbeta
Posljednjih nekoliko desetljeća turizam se sve više razvija, a brojne destinacije uočavaju koristi od turističke djelatnosti. Pozitivni rezultati očituju se u povećanoj potrošnji od koje se turističko područje bogati, istovremeno stimulirajući zapošljavanje, razvoj poduzetništva i infrastrukture, a samim time i razvoj cjelokupnog gospodarstva pojedine zemlje. Za uspješne rezultate uveliko su zaslužna hotelska poduzeća. Naime, upravo hotelska poduzeća, koja djeluju na...
Analiza promotivnih poruka na međunarodnom tržištu
Analiza promotivnih poruka na međunarodnom tržištu
Karla Češnjaj
Danas se skoro na svakom koraku susrećemo s marketingom, no svaki od stručnjaka mu pristupa s nekog drugog gledišta. U akademskim je krugovima prihvaćena definicija koja govori da je marketing proces planiranja i provođenja stvaranja ideje, proizvoda i usluga, određivanja njihovih cijena, promocije i distribucije kako bi se obavila razmjena koja zadovoljava ciljeve pojedinaca i organizacije. Marketing mora zadovoljiti želje i potrebe pojedinaca i stvoriti potražnju i adekvatnu...
Analiza razvoja, obilježja i odrednica domaće zadaće
Analiza razvoja, obilježja i odrednica domaće zadaće
Matej Mandek
Kroz postavljene ciljeve ovaj rad obuhvaća pregled povijesnog razvoja domaće zadaće koja je u počecima bila samo dio neplaćenog dječjeg rada kod kuće, a kasnije se razvila u dječju obavezu čiju korisnost mnogi danas propituju. U radu je pružen pedagoški aspekt u kojem su objašnjene teorijske postavke uloge domaće zadaće, a ona, između ostalog, uključuje proširivanje jezičnih kompetencija, poboljšanje školskog uspjeha te povećan osjećaj odgovornosti prema radu. U tim...
Analiza reklama protiv starenja u hrvatskim časopisima
Analiza reklama protiv starenja u hrvatskim časopisima
Lea Stojanović
Društvene percepcije starenja odnose se prema procesu starenja kao prema negativnom razdoblju života u kojemu osoba gubi dio sebe te društveno i kulturno nazaduje. Strah od starenja i fizičkih znakova starenja proizlazi iz društvenih ideala ljepote koji potiču mladolik izgled, dok mediji formiraju i reprezentiraju društvene standarde i očekivanja. U ovom radu provedena je semiotička analiza i analiza sadržaja reklama protiv starenja u hrvatskim časopisima, a podaci su i brojčano...
Analiza ruskih frazema sa somatskim sastavnicama
Analiza ruskih frazema sa somatskim sastavnicama
Gloria Brajković
U ovome se radu analiziraju ruski frazemi sa somatskom sastavnicom, odnosno oni frazemi koji kao komponentu imaju dio tijela i koji čine najveći dio frazeološkog fonda svakog jezika. Budući da ruska i hrvatska frazeologija obiluju somatskim frazemima, u radu su obuhvaćeni frazemi koji kao sastavnicu imaju dijelove tijela i unutarnji organ glava, ruka, noga, oči i srce. Prvi je dio rada posvećen frazeologiji te definiciji, opisu i klasifikaciji frazema, a drugi analizi frazema s...
Analiza sadržaja Facebook stranice Gradske knjižnice Zadar
Analiza sadržaja Facebook stranice Gradske knjižnice Zadar
Monika Majstorović
Ovaj rad bavi se analizom sadržaja objava Gradske knjižnice Zadar na društvenoj mreži Facebook. Rad je podijeljen u dva dijela, teorijski dio koji se oslanja na literaturu te istraživanje. Prvi dio rada opisuje što su društvene mreže, zajedno s kratkim osvrtom na njihovu povijest i korištenje društvene mreže Facebook na koju ovaj rad ima naglasak. Rad se nakon toga fokusira na upotrebu društvenih mreža u knjižnicama. Objašnjava svrhu alata Web 2.0 te mogućnosti koje...
Analiza sadržaja hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku
Analiza sadržaja hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku
Matija Sovulj
Ovaj se rad bavi analizom sadržaja hrvatskih narodnih knjižnica na društvenoj mreži Facebook. Rad je podijeljen na dva dijela, teorijski koji se temelji na stručnoj literaturi i istraživački dio. U teorijskom su dijelu prikazane osnovne informacije vezane uz pojmove weba 2.0, knjižnice 2.0, društvenih mreža i naposljetku najpopularnije društvene mreže Facebook. U literaturi koja se bavi istraživanjem uporabe društvene mreže Facebook u knjižnicama prevladavaju tri kategorije...
Analiza sadržaja podrubrike Glazba na portalima  Jutarnji.hr i Večernji.hr
Analiza sadržaja podrubrike Glazba na portalima Jutarnji.hr i Večernji.hr
Tonia Tolja
Zbog digitalizacije i dostupnosti interneta, sve veći broj čitatelja novina odustaju od tiskanih medija te se okreću njihovim online izdanjima, odnosno novinskim portalima. Pristup informacijama je uvelike olakšan i na ovaj način u samo par sekundi, koristeći naravno uređaje poput pametnih telefona ili računala, možemo pročitati najnovije vijesti i doznati najnovija događanja iz različitih područja, bilo da se radi o politici, sportu, ekonomiji ili kulturi. Postojanje kulture u...
Analiza sadržaja rubrike i podrubrika ‘Putovanja’ na portalima Dnevnik.hr, Net.hr i Večernji.hr
Analiza sadržaja rubrike i podrubrika ‘Putovanja’ na portalima Dnevnik.hr, Net.hr i Večernji.hr
Ana Štrelov
Turizam je gospodarska djelatnost kojom Hrvatska ostvaruje značajan profit. Ministarstvo turizma objavilo je podatke za 2018. godinu koji potvrđuju status Hrvatske kao jedne od najpopularnijih turističkih destinacija, koja svake godine bilježi rast u dolascima i ostvarenim noćenjima. Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je tijekom 2018. godine ostvareno 18.666.580 dolazaka i 89.651.789 noćenja domaćih i stranih turista (Dolasci i noćenja domaćih i stranih...
Analiza sadržaja članaka tabloida 24 sata o izbjegličkoj krizi
Analiza sadržaja članaka tabloida 24 sata o izbjegličkoj krizi
Marijana Rubinić
U ovom završnom radu prezentiraju se rezultati istraživanja prikaza izbjegličke krize 2015. godine u člancima najprodavanijeg hrvatskog dnevnog lista, tabloida 24 sata, u razdoblju najvećeg intenziteta dolaska izbjeglica na hrvatske granice (razdoblje od 16. rujna 2015. do 16. veljače 2016.). Cilj ovog istraživanja, obavljenog metodom analize sadržaja, bio je istražiti način na koji se pisalo o izbjegličkoj krizi u člancima analiziranog tabloida, koji kao najčitanija tiskovina...
Analiza sastava i količine naplavljenog otpada u uvali Lojena u NP Kornati
Analiza sastava i količine naplavljenog otpada u uvali Lojena u NP Kornati
Anđela Oljica
Jedan od glavnih problema današnjice su velike količine raznog otpada koji završava u morskom okolišu. Procjenjuje se da 80% otpada u morskim ekosustavima nastaje kao rezultat ljudske aktivnosti na kopnu dok je preostalih 20% posljedica neodgovornog pomorskog prometa, turističkog posjećivanja i ribarstva. Prisustvo naplavljenog otpada narušava vrijednosti naših zaštićenih područja pa tako i Nacionalnog parka Kornati. Smatra se da je značajan dio prikupljenih naplavina nastao na...
Analiza sigurnosti informacijskih sustava na primjeru e-zdravstva u Hrvatskoj
Analiza sigurnosti informacijskih sustava na primjeru e-zdravstva u Hrvatskoj
Deni Ivanov
Informacijski sustav je skup povezanih dijelova: informacije, ljudi, materijalno-tehničke komponente, nematerijalne komponente, organizacijske komponente. Temeljne funkcije informacijskog sustava su prikupljanje i unos podataka, prijenos podataka, čuvanje i obrada podataka. Informacijske sustave s obzirom na vrstu softvera kojim se koriste mogu se podijeliti na generičke i naručene. Zaštita informacijskih sustava može se razdijeliti na fizičku i logičku. Fizička sigurnost obuhvaća...

Paginacija