Pages

"Dioklecijanova palača"
"Dioklecijanova palača"
Luce Šarić
Dioklecijanova palača je jedna od najbolje sačuvanih spomenika rimskog graditeljstva na svijetu. Palača je smještena na južnoj obali splitskog poluotoka. Dao ju je sagraditi rimski car Dioklecijan, a pretpostavlja se da je početak njene izgradnje započeo 293. godine. Nakon napuštanja prijestolja 305.g., car se s obitelji preselio u nju te se vjeruje da je u njoj živio do kraja života i da je tu bio pokopan.Građevina je sagrađena od kamena s Brača, a ukrasni detalji kao sfinge,...
"Dying Is an Art": The Images of Death in Sylvia Plath's Poetry
"Dying Is an Art": The Images of Death in Sylvia Plath's Poetry
Tihana Micarakis
This paper focuses on the analysis of twelve poems by Sylvia Plath, written in the 1950s and 1960s. Its main goal is to explore how death is presented in these poems and what significance it holds for her oeuvre. Furthermore, it aims to show to what extent they comply with demands of the literary critics of the time, especially of A. Alvarez, who demanded of English poets to face their personal experience, consider the forces of disintegration present in the society and in themselves, and to...
"Ja sam antikrist" - punk kao kultura protesta
"Ja sam antikrist" - punk kao kultura protesta
Ante Puharić
Punk rock je kulturni fenomen koji se pojavio sredinom 70ih godina 20. stoljeća. Odlikuju ga agresivnost, sirovost i žestina, koje usmjerava na borbu protiv loše društvene i ekonoske situacije koja je tada vladala u svijetu. Osim nezadovoljstva postojećim sistemom, izražava nezadovoljstvo tadašnjom rock glazbom koja se udaljila od izvornog zvuka i prosvjeduje protiv kulta stvaranja zvjezdica. U tekstovima pjesama bavi se temama poput rasizma, seksizma, militarizma, fašizma, nasilja i...
"La Grande Guerre et le roman francais". Analyse des romans choisis.
"La Grande Guerre et le roman francais". Analyse des romans choisis.
Matea Strižić
Le thème principal du mémoire de master est la Grande Guerre et le roman français. Le but est de présenter comment les écrivains français abordent le thème de la Grande Guerre dans ses romans. D’abord, on évoque de la Grande Guerre et du phénomène de la guerre en général. Ensuite, on analyse l’approche à la Grande Guerre dans la littérature française. On choisit les quatre écrivains français et ses romans qui sont : Céline et son Voyage au bout de la nuit, Proust et Le...
"Liquid Identity" in Alan Warner's "Morvern Callar" and "The Sopranos"
"Liquid Identity" in Alan Warner's "Morvern Callar" and "The Sopranos"
Antonia Batur
This paper deals with aspects of a liquid identity in the selected novels of Alan Warner Morvern Callar (1995) and The Sopranos (1998). Since both novels were written at the end of the 20th century, the analysis will focus on changes concerning identity formation. Liquid identity and liquid modernity are concepts that theoretician Zygmunt Bauman uses in order to portray the changes that have recently happened trying to put them in contrast with the previous period characterized by solidity....
"Potpuno povjerenje nikad nemam u nikoga, tako ni u političke stranke"
"Potpuno povjerenje nikad nemam u nikoga, tako ni u političke stranke"
Ante Skelin
Cilj ovog završnog rada je prikazati rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog na uzorku od pet studenata/ica Sveučilišta u Zadru koji su politički (stranački) aktivni. Istraživanje ima za cilj dobiti uvid u političku i stranačku aktivnost studenata i studentica Sveučilišta u Zadru te istražiti motive koji su ih na to potakli, kao i rasvijetliti političke aktivnosti kojima se bave. Dosadašnja istraživanja o političkoj aktivnosti studenata/ica u Hrvatskoj su se prema...
"To je jednostavno lakši način života" Kvalitativno istraživanje iskustava društvenosti unutar virtualne trodimenzionalne stvarnosti
"To je jednostavno lakši način života" Kvalitativno istraživanje iskustava društvenosti unutar virtualne trodimenzionalne stvarnosti
Ines Horvat
Ovaj se završni rad temelji na kvalitativnom istraživanju provedenom unutar jednog od trodimenzionalnih online chatova. Na temelju podataka prikupljenih online intervjuima, u radu se opisuju segmenti koji čine društveni život u virtualnoj trodimenzionalnoj stvarnosti. Ovo uključuje opisivanje kibernetskih tijela ili avatara kao alata za virtualnu društvenu interakciju, načine socijalizacije i interakcije avatara, te odnose koji nastaju boravkom unutar takvog prostora. Radi se o...
"Women's language"
"Women's language"
Dora Šantić
The aim of the MA thesis is to critically analyze the notion of the Japanese “women’s language” from a sociolinguistic perspective. The critical analysis has been carried out by discussing and evaluating different Anglophone and Japanese scholars’ interpretations and often opposing views of the way language, gender and ideologies operate in society. Although the findings of Anglophone scholars have been used in the analysis as valuable resources and primary references, the thesis...
"Čarobni štapić na koji ja mogu sebi pomoći": iskustvo svakonevnice žena koje su sudjelovale u autogenom treningu
"Čarobni štapić na koji ja mogu sebi pomoći": iskustvo svakonevnice žena koje su sudjelovale u autogenom treningu
Marijana Babić
U ovom se završnom radu iznose rezultati kvalitativnog istraživanja o iskustvu svakodnevice žena koje su pohađale i završile obuku tehnike autogenog treninga. Istraživanje je bilo eksploratorne naravi, s ciljem stvaranja pretpostavki za buduće interpretacije mjesta praksi poput autogenog treninga u ženskoj svakodnevici u hrvatskom društvu. Upotrijebljena je metoda polustrukuriranog intervjua, a istraživanje je provedeno na uzorku koji se sastojao od pet žena iz Zadra i Splita koje...
(Post)modernistička poetika u romanu "Never more" Ranka Marinkovića
(Post)modernistička poetika u romanu "Never more" Ranka Marinkovića
Ivona Lalić
Ovim diplomskim radom posljednji Marinkovićev roman Never more određujemo kao književno djelo koje pripada razmeđini između poetike modernizma i postmodernizma pa ga zato uvjetno nazivamo (post)modernističkim romanom. Njegova prozna organizacija ogleda se u književnim postupcima koji se odnose na poetiku modernizma, a u prvom redu misli se na defabuliziranu radnju romana koja je ispripovijedana iz perspektive glavnog lika Bartola, čija monološka svijest zauzima središnje mjesto u...
(Un)doing Gender at Work
(Un)doing Gender at Work
Elizabet Vučković
The aim of this thesis is to put Judith Butler’s ideas of undoing gender in the context of work by providing an analysis of the case of Lisa Kelly, an American ice-road trucker - one of the stars of History Channel documentary/reality shows Ice Road Truckers (2007) and Ice Road Truckers: Deadliest Roads (2010) which follow ice road truck drivers and explore this high-risk profession. The analysis examines the ways in which a woman (un)does her gender by working in a male-dominated...
A Postcolonial Reading of Ngugi wa Thiong'o’s Novel Weep Not, Child
A Postcolonial Reading of Ngugi wa Thiong'o’s Novel Weep Not, Child
Ivan Jurjević
The paper deals with postcolonial reading of Ngugi wa Thiong’o’s novel Weep Not, Child. The focus of the analysis is on the issues related to the Kenyan postcolonial context, such as the role of language in the formation of identity, the importance of land in the culture of native people, the role of education in the socio-economic development and the position of women in traditional Kikuyu society. The analysis leads to the conclusion that language is not only a means of communication...

Pages