Pages

"Dioklecijanova palača"
"Dioklecijanova palača"
Luce Šarić
Dioklecijanova palača je jedna od najbolje sačuvanih spomenika rimskog graditeljstva na svijetu. Palača je smještena na južnoj obali splitskog poluotoka. Dao ju je sagraditi rimski car Dioklecijan, a pretpostavlja se da je početak njene izgradnje započeo 293. godine. Nakon napuštanja prijestolja 305.g., car se s obitelji preselio u nju te se vjeruje da je u njoj živio do kraja života i da je tu bio pokopan.Građevina je sagrađena od kamena s Brača, a ukrasni detalji kao sfinge,...
"Dying Is an Art": The Images of Death in Sylvia Plath's Poetry
"Dying Is an Art": The Images of Death in Sylvia Plath's Poetry
Tihana Micarakis
This paper focuses on the analysis of twelve poems by Sylvia Plath, written in the 1950s and 1960s. Its main goal is to explore how death is presented in these poems and what significance it holds for her oeuvre. Furthermore, it aims to show to what extent they comply with demands of the literary critics of the time, especially of A. Alvarez, who demanded of English poets to face their personal experience, consider the forces of disintegration present in the society and in themselves, and to...
"German je Nijemac: proračunat je - i to je sve!": Nijemci u ruskoj književnosti 19. stoljeća
"German je Nijemac: proračunat je - i to je sve!": Nijemci u ruskoj književnosti 19. stoljeća
Ivona Badžim
U ovom radu analiziraju se likovi Nijemaca u prozi A. S. Puškina, I. A. Gončarova, N. V. Gogolja te L. N. Tolstoja kako bi se ustanovilo u kojoj mjeri se njihova karakterizacija podudara ili ne podudara s vladajućim stereotipima 19. stoljeća, odnosno da bi se odredilo u kojoj mjeri je odraz piščeva individualnog pogleda. U tu svrhu, pored analitičkoga dijela, rad nudi pregled rusko-njemačkih odnosa i povijesti Nijemaca na ruskom tlu kao i pregled glavnih ruskih stereotipa o Nijemcima...
"Idemo u Irsku": kako internetske društvene mreže utječu na migracijske procese?
"Idemo u Irsku": kako internetske društvene mreže utječu na migracijske procese?
Irena Jurković
U središtu teorije migrantskih mreža je pretpostavka da pojedinci i pojedinke migriraju prema mjestima gdje već imaju kontakte. Informacije koje se šire putem migrantskih mreža umanjuju troškove i rizike s kojima se suočavaju budući migranti te tako utječu na migrantske strategije. U tom kontekstu, razvoj novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija pokazuje se od posebnog značaja za migrante i ne-migrante koji se nalaze na geografski udaljenim lokacijama, ali ostaju...
"Istarske priče" Vladimira Nazora
"Istarske priče" Vladimira Nazora
Ivana Šutalo
U završnome radu prikazuje se analiza Istarskih priča Vladimira Nazora koje nastaju u Kopru na temelju istarske čakavštine. Nazor u hrvatsku književnost ulazi u vrijeme kada se u njoj počinju javljati sve jasniji znaci dezintegracije realizma, odnosno u samo vrijeme početka moderne. Interpretirane su priče na temelju osnovnih motiva, okosnica i simbola koji čine svaku od priča te je posljednje poglavlje ''Kontekst mita u Istarskim pričama'' gdje se posebno objašnjava sklonost...
"Ja sam antikrist" - punk kao kultura protesta
"Ja sam antikrist" - punk kao kultura protesta
Ante Puharić
Punk rock je kulturni fenomen koji se pojavio sredinom 70ih godina 20. stoljeća. Odlikuju ga agresivnost, sirovost i žestina, koje usmjerava na borbu protiv loše društvene i ekonoske situacije koja je tada vladala u svijetu. Osim nezadovoljstva postojećim sistemom, izražava nezadovoljstvo tadašnjom rock glazbom koja se udaljila od izvornog zvuka i prosvjeduje protiv kulta stvaranja zvjezdica. U tekstovima pjesama bavi se temama poput rasizma, seksizma, militarizma, fašizma, nasilja i...
"La Grande Guerre et le roman francais". Analyse des romans choisis.
"La Grande Guerre et le roman francais". Analyse des romans choisis.
Matea Strižić
Le thème principal du mémoire de master est la Grande Guerre et le roman français. Le but est de présenter comment les écrivains français abordent le thème de la Grande Guerre dans ses romans. D’abord, on évoque de la Grande Guerre et du phénomène de la guerre en général. Ensuite, on analyse l’approche à la Grande Guerre dans la littérature française. On choisit les quatre écrivains français et ses romans qui sont : Céline et son Voyage au bout de la nuit, Proust et Le...
"Liquid Identity" in Alan Warner's "Morvern Callar" and "The Sopranos"
"Liquid Identity" in Alan Warner's "Morvern Callar" and "The Sopranos"
Antonia Batur
This paper deals with aspects of a liquid identity in the selected novels of Alan Warner Morvern Callar (1995) and The Sopranos (1998). Since both novels were written at the end of the 20th century, the analysis will focus on changes concerning identity formation. Liquid identity and liquid modernity are concepts that theoretician Zygmunt Bauman uses in order to portray the changes that have recently happened trying to put them in contrast with the previous period characterized by solidity....
"Potpuno povjerenje nikad nemam u nikoga, tako ni u političke stranke"
"Potpuno povjerenje nikad nemam u nikoga, tako ni u političke stranke"
Ante Skelin
Cilj ovog završnog rada je prikazati rezultate kvalitativnog istraživanja provedenog na uzorku od pet studenata/ica Sveučilišta u Zadru koji su politički (stranački) aktivni. Istraživanje ima za cilj dobiti uvid u političku i stranačku aktivnost studenata i studentica Sveučilišta u Zadru te istražiti motive koji su ih na to potakli, kao i rasvijetliti političke aktivnosti kojima se bave. Dosadašnja istraživanja o političkoj aktivnosti studenata/ica u Hrvatskoj su se prema...
"To je jednostavno lakši način života" Kvalitativno istraživanje iskustava društvenosti unutar virtualne trodimenzionalne stvarnosti
"To je jednostavno lakši način života" Kvalitativno istraživanje iskustava društvenosti unutar virtualne trodimenzionalne stvarnosti
Ines Horvat
Ovaj se završni rad temelji na kvalitativnom istraživanju provedenom unutar jednog od trodimenzionalnih online chatova. Na temelju podataka prikupljenih online intervjuima, u radu se opisuju segmenti koji čine društveni život u virtualnoj trodimenzionalnoj stvarnosti. Ovo uključuje opisivanje kibernetskih tijela ili avatara kao alata za virtualnu društvenu interakciju, načine socijalizacije i interakcije avatara, te odnose koji nastaju boravkom unutar takvog prostora. Radi se o...
"Višeslavova krstionica" - problem podrijetla i datacije
"Višeslavova krstionica" - problem podrijetla i datacije
Ines Kajdiž
Krsni zdenac s imenom kneza Višeslava, pronađen u kapucinskom samostanu u Veneciji sredinom 19. stoljeća, još je uvijek predmet velikog zanimanja znanstvenika. Razlog tome je natpis u kojemu se spominju svećenik Ivan kao donator te knez Višeslav kao osoba za čije je vladavine zdenac nastao. Pokušaj identificiranja kneza Višeslava bio je jedan od prvih problema s kojim su se znanstvenici susreli i jedan je od uzroka koji su doveli do pogrešnih interpretacija vezanih uz podrijetlo...
"Women's language"
"Women's language"
Dora Šantić
The aim of the MA thesis is to critically analyze the notion of the Japanese “women’s language” from a sociolinguistic perspective. The critical analysis has been carried out by discussing and evaluating different Anglophone and Japanese scholars’ interpretations and often opposing views of the way language, gender and ideologies operate in society. Although the findings of Anglophone scholars have been used in the analysis as valuable resources and primary references, the thesis...

Pages