Paginacija

Adaptacija anglicizama u ruskoj računalnoj terminologiji na morfološkoj razini
Adaptacija anglicizama u ruskoj računalnoj terminologiji na morfološkoj razini
Petra Velić
Prema Teoriji jezika u kontaku, prilagodba izvornog jezičnog modela u anglicizme provodi se na četiri razine, od kojih svaki ima svoju teoretsku osnovu. Na te četiri razine, tj. ortografskoj razini, fonološkoj razini, morfološkoj razini i semantičkoj razini, događaju se promjene koje definiraju oblik i značenje anglicizama na ruskom jeziku. Diplomski rad prikazuje i objašnjava adaptaciju posuđenica računalne terminologije iz engleskog u ruski jezik na morfološkoj razini. U...
Adaptacija germanizama u ruskom jeziku
Adaptacija germanizama u ruskom jeziku
Jelena Ćorić
Germanizmi su riječi koje su posuđene iz njemačkog jezika i koje prelaze u neki drugi jezik. Takve riječi koje se posuđuju nekom jeziku, zovu se posuđenice. Riječi prelaze iz jezika davatelja i posuđuju se jeziku primatelju i tako nastaju posuđenice. Posuđivanje riječi je jedan od načina razvoja suvremenog jezika. Ispreplitanje različitih kultura rezultiralo je i ispreplitanjem jezika. Jezični dodiri između dva jezika rezultiralo je postojanje posuđenica u nekom jeziku. U...
Adaption des definitions terminologiques selon les modeles de connaissance
Adaption des definitions terminologiques selon les modeles de connaissance
Dora Bunta
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati terminološku analizu domene krša. Prikazano je dvadeset termina u vidu terminoloških natuknica preuzetih iz baze Islovar. Terminološke natuknice sadrže različite kategorije: jezik, definiciju, izvor definicije, primjer, povezane koncepte, kolokaciju, vezu i napomenu. Detaljnije je analizirana kategorija definicije. Definicija predstavlja temelj svakog terminološkog i prevoditeljskog istraživanja, stoga se sastavlja prema predodređenim i...
Adattamento dei prestiti di origine romanza nel dialetto ciacavo di Novalja
Adattamento dei prestiti di origine romanza nel dialetto ciacavo di Novalja
Jelena Mandičić
Ci sono due obiettivi di questa tesi di laurea. Il primo era analizzare le differenze formali tra i prestiti italiani nella lingua croata standard e nel dialetto ciacavo di Novalja. Il secondo obiettivo era presentare un’analisi dell’adattamento semantico dei falsi amici nel dialetto ciacavo di Novalja. Pertanto, la metodologia è basata sulla ricerca comparativa con aiuto dei tre dizionari: dizionario della lingua italiana standard, del dialetto veneto e del dialetto di Novalja. In...
Adquisición del sistema fonético-fonológico del gallego por alumnos croatas
Adquisición del sistema fonético-fonológico del gallego por alumnos croatas
Petra Banković
Este trabajo tiene como fin analizar la adquisición del sistema fonético-fonológico del gallego por alumnos croatas, dicho trabajo está separado en dos bloques principales. En el primer bloque, la elaboración teórica, se explican los sistemas fonológicos del gallego y del croata. Además, se explica teoría del Análisis Contrastivo, las diferencias entre los dos sistemas y los problemas que pueden ocurrir en el aprendizaje. En el segundo bloque se explica la metodología de la...
Afektivne komponente ličnosti kao prediktori školskog uspjeha
Afektivne komponente ličnosti kao prediktori školskog uspjeha
Nevenka Serdarušić
Afektivne komponente ličnosti važni su prediktori školskog uspjeha. U teorijskom dijelu rada obuhvaćene su definicije školskog uspjeha, crte ličnosti navedene su prema Petofaktorskom modelu (Costa i McCrae, 1992) te je objašnjeno kako crte ličnosti utječu na objektivno školsko postignuće. U istraživanju je sudjelovalo 457 učenika 6. i 8. razreda osnovne škole i 2. razreda srednje škole iz četiri osnovne i tri srednje škole u Republici Hrvatskoj. Rezultati pokazuju da su...
Affektivität im DaF-Unterricht
Affektivität im DaF-Unterricht
Andrea Sjauš
Die emotionalen Zustände eines Lernenden während des Unterrichtsprozesses tragen zu seiner positiven oder negativen Einschätzung aller beteiligten Faktoren bei. Die Modelle des Fremdsprachenerwerbs versuchten im Laufe der Geschichte alle Merkmale zu betrachten, die den Fremdsprachenunterricht beeinflussen. Hinsichtlich dessen sind affektive Faktoren identifiziert, die eine große Rolle beim Fremdsprachenunterricht haben. Zu den affektiven Faktoren zählen die Einstellungen der Schüler in...
Afirmacija očuđenja u poeziji Danijela Dragojevića
Afirmacija očuđenja u poeziji Danijela Dragojevića
Marija Karaga
Tema diplomskog rada posvećena pjesništvu Danijela Dragojevića afirmacija je očuđenja u njegovoj lirici. U književno-povijesnom kontekstu Dragojević u književnost ulazi s tzv. razlogovskim naraštajem druge moderne, tj. piscima koji su se 1960-ih okupili oko književnog časopisa Razlog. Premda je Dragojević nekim poetičkim elementima blizak razlogovcima kritika se slaže kako se njegovo stvaralaštvo nalazi izvan središnjeg tijeka 60-ih te ga se treba proučavati kao zaseban...
Agresivni bolesnik – učestalost i načini zbrinjavanja
Agresivni bolesnik – učestalost i načini zbrinjavanja
Bruno Biloglav
Agresivnost je prijeteće ponašanje koje rezultira psihičkom, fizičkom ili materijalnom štetom. Može biti usmjerena prema samome sebi, prema drugim osobama ili prema objektima/stvarima. Agresija se može izraziti fizički, verbalno ili čak izostajanjem aktivnosti, odnosno zanemarivanjem. Agresija u pojedincima ovisi o raznim rizičnim faktorima i čimbenicima koji utječu na dozu agresivnosti te samim time i na agresivnu eskalaciju. Kako i u društvu i u populaciji tako se agresivne...
Akcija spašavanja djece u Hrvatskoj za vrijeme Prvog sjetskog rata (s posebnim osvrtom na dalmatinsku djecu)
Akcija spašavanja djece u Hrvatskoj za vrijeme Prvog sjetskog rata (s posebnim osvrtom na dalmatinsku djecu)
Ivana Vrkić
Za vrijeme Prvog svjetskog rata prostor Hrvatske je bio zahvaćen velikom gladi i nestašicom koje su dovele do velikog broja umrlih ljudi. Glad se počinje osjećati već 1916. godine i to najviše na prostoru Istre, Dalmacije, te Bosne i Hercegovine. Do gladi dolazi zbog velike suše koja je uništila usjeve, nedostatka muške radne snage koji je doveo do toga da nije imao tko obrađivati poljoprovredne površine, te zbog slabe prometne povezanosti sjevera i juga. Prvi svjetski rat...
Aktivni oblici učenja
Aktivni oblici učenja
Marijana Dunjić
Koncept konstruktivizma polazi od pretpostavke kako je učenje aktivan proces koji se odvija između pojedinca koji uči i svijeta koji ga okružuje. Takvo učenje naziva se aktivnim jer ga osoba gradi pomoću vlastitog iskustva, na temelju prijašnjeg znanja. Suvremena je tendencija nastave da se napravi odmak od tradicionalnih oblika nastave u kojoj učenik zauzima položaj pasivnog objekta čije znanje ovisi isključivo o nastavniku kao pokretaču i izvršitelju nastavnog procesa. Svrha...
Aktivni turizam na hrvatskoj obali i otocima
Aktivni turizam na hrvatskoj obali i otocima
Josipa Zurak
U radu su definirani aktivni turizam i hrvatska obala i otoci. Zatim su navedeni vrste i oblici aktivnog turizma, kako bi se bolje mogla razraditi sama tema završnog rada. Detaljno se prikazuje stanje turizma, potom stanje aktivnog turizma na hrvatskoj obali i otocima te ponuda i potencijali za razvoj aktivnog turizma. Zatim se detaljno opisuje pet izdvojenih gradova hrvatske obale i otoka: Rovinj, Bol na Braču. Biograd na Moru, Vodice i Konavle. Gradovi su izabrani po regijama te je...

Paginacija