Paginacija

Algoritamski pristup izradi bibliografija
Algoritamski pristup izradi bibliografija
Jakov Marin Vežić
Cilj diplomskog rada je algoritamskim pristupom ponuditi svestran i pristupačan sustav za poluautomatsku izradu bibliografija. Bibliografija je jedna od najstarijih djelatnosti knjižnične znanosti koja u današnjem digitalnom dobu nailazi na nove izazove radi mnoštva dostupnih bibliografskih informacija u raznim strukturiranim bibliografskim zapisima te kroz web sučelja baza podataka. Bibliografski podaci danas se javljaju u raznim formatima, čime se stvara problem pri izradi...
Alohtone kopnene biljne vrste u Republici Hrvatskoj
Alohtone kopnene biljne vrste u Republici Hrvatskoj
Klara Galić
Alohtone vrste su biljne vrste koje su antropogenim aktivnostima namjerno ili nenamjerno unesene na teritorij, u ovom slučaju, Republike Hrvatske, gdje prirodno nikada nisu bile rasprostranjene. Mnoge vrste su se prilagodile uvjetima novog staništa i prošle proces naturalizacije, u smislu intenzivne reprodukcije, ubrzanog širenja areala i počinjenja ekonomske štete ili negativnog učinka na ljudsko zdravlje. Takve biljne vrste su vrlo prilagodljive i u kratkom vremenu uspijevaju...
Alojzije Stepinac: pomoć žrtvama totalitarnih režima
Alojzije Stepinac: pomoć žrtvama totalitarnih režima
Sanja Kopači
Cilj ovog diplomskog rada bilo je na temelju adekvatne historiografske literature te relevantnih povijesnih izvora utvrditi kome je nadbiskup Alojzije Stepinac pomagao, u kojoj mjeri i na koji način te u skladu s time odgovoriti na pitanje je li zaista učinio dovoljno za žrtve totalitarnih režima. Nakon što su ga komunističke vlasti uhitile i osudile na 16 godina zatvora u montiranom procesu 1946. godine, provedena je velika komunistička medijska kampanja protiv nadbiskupa Alojzija...
Alternativne valute u funkciji razvoja lokalnih zajednica
Alternativne valute u funkciji razvoja lokalnih zajednica
Danijel Jukić
Ovaj rad istražuje adekvatnost trenutnog monetarnog sustava koji djeluje kao akter prema globalnim ekonomskim zahtjevima što rezultira odljevom resursa iz lokalnih ekonomija. Predstavljen je pregled glavnih obilježja alternativnih valuta koje su namijenjene sprječavanju ovakvih pojava. Izvršena je raščlamba na njihove glavne pojavne oblike koji se razlikuju po svojoj svrsi, domeni djelovanja te vodećim principima. Pregledom istraživačke literature prikazao se pozitivni utjecaj...
Alvaro Conquiero, Merlin e familia i outras historias
Alvaro Conquiero, Merlin e familia i outras historias
Marija Perković
El presente trabajo ofrece la traducción al croata de la parte seleccionada del libro Merlín e familia i outras historias del autor gallego Álvaro Cunqueiro, y el análisis traductológico de la traducción, basado en el original y en la versión autotraducida al castellano. El trabajo consiste en tres partes. La primera parte ofrece un breve resumen de la teoría de traducción, con el enfoque en los elementos teóricos de la traducción literaria, en este caso de prosa. A...
Ambivalenz in den Werken von Nikolaus Lenau: Faust, Savonarola, Die Albigenser
Ambivalenz in den Werken von Nikolaus Lenau: Faust, Savonarola, Die Albigenser
Krešimir Lokin
Diese Masterarbeit analysiert die Ambivalenz in der Literatur. Diese Ambivalenz wird aus den Werken Savonarola, Faust und Die Albigenser genommen, analysiert und interpretiert. Diese Werke wurden vom bekannten Schriftsteller Nikolaus Lenau im 19. Jahrhundert geschrieben. Die Ambivalenz in diesen Werken wird anhand zwei Definitionen gefunden, analysiert und interpretiert. Die erste einfachere Definition wurde aus Meyers Literaturlexikon genommen und die zweite vom Michail Bachtin, eines den...
An Analysis of teacher Questioning in the Classroom
An Analysis of teacher Questioning in the Classroom
Kristina Vuleta
Classroom interaction refers to any type of social interaction between the members in the learning process. There are various interaction patterns such as IRF (Initiation-Response- Feedback) structure, teacher talk, collaboration, group and pair work, teacher questioning and other. The focal point of this research was teacher questioning, more precisely, the analysis of questions that teachers ask in elementary schools and high schools. For the purpose of this research, class observations...
An analysis of phonological features of lexical blends
An analysis of phonological features of lexical blends
Lucija Žinić
Blending is a very common and highly researched process that occurs in the everyday use of English (Cannon 1986: 725). It has many different purposes– it is humorous, sometimes used in slang, but mostly, due to their humorous nature, they are used for commercial purposes (Cannon 2000: 956). By analysing a list of 150 blends collected from various sources, this thesis presents the results to questions how the variables like syllable number, sonority levels, normalized frequency and...
Ana Karenjina L. N. Tolstoja: motivi majčinstva i smrti u romanu i filmskim adaptacijama
Ana Karenjina L. N. Tolstoja: motivi majčinstva i smrti u romanu i filmskim adaptacijama
Monika Boban
Roman Ana Karenjina jedno je od najpoznatijih djela realizma koje se zbog svoje slojevitosti često krivo interpretira. U ovom radu analiziraju se razlozi krivih interpretacija, od kojih je najvažniji nepoznavanje autora i želja redatelja da privuku publiku. Kao rezultat, izostavlja se osnovna Tolstojeva ideja – važnost obitelji i majke te se priča pretvara u ljubavnu romansu. Osim teme obitelji i majčinstva koje daju odgovor na pitanje zašto je Karenjina morala umrijeti, u romanu su...
Ana Karenjina: samoubojstvo u romanu i filmskoj adaptaciji
Ana Karenjina: samoubojstvo u romanu i filmskoj adaptaciji
Tanja Žilić
U radu se analiziraju motivi obitelji, društva i ljubavi te prikazuje kako je upravo njihov gubitak doveo do samoubojstva glavne junakinje romana Ana Karenjina. Uz njih su analizirani i motivi željeznice i seljaka koje je Tolstoj također koristio za nagoviještanje junakinjine tragične sudbine i konačnoga čina. Navedeni motivi analiziraju su i istoimenoj filmskoj ekranizaciji iz 1935. godine te se uspoređuju s književnim predloškom. Iako se redatelj držao sižea izvornika, zbog...
Anachronismen in Heiner Müllers Germania Tod in Berlin
Anachronismen in Heiner Müllers Germania Tod in Berlin
Tonka Baričević
Die Diplomarbeit behandelt die Rolle von Anachronismen in Heiner Müllers Dramenstück Germania Tod in Berlin. Das Stück zeigt den Einsatz von Anachronismen als intentionale historische oder intertextuelle Referenz, als Stilmittel und als Element der politischen Satire. In dieser Arbeit werden die Anachronismen identifiziert und sowohl Herkunft als auch Zweck im Stück analysiert und erläutert. In der Einführung dieser Arbeit wurde zunächst die Verwendung von Anachronismen in der Kunst...
Analisi contrastiva croato-italiana del periodo ipotetico
Analisi contrastiva croato-italiana del periodo ipotetico
Bruno Beara
Questa tesi di laurea affronta le somiglianze e le differenze tra la lingua croata e la lingua italiana nella formazione del periodo ipotetico, con lo scopo di migliorare l'insegnamento dell'italiano ai croatofoni. A causa della sua complessità, il periodo ipotetico è innanzitutto un argomento interdisciplinare, ma questa ricerca tratta il suo aspetto linguistico-sintattico. A questo proposito, le proposizioni condizionali consistono della protasi (la proposizione dipendente) introdotta...

Paginacija