završni rad
Aktualni ekološki problemi uzgoja marikulture u Hrvatskoj

Anđela Pirija (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti