Što je digitalni repozitorij?

Digitalni repozitorij je zbirka koja okuplja i trajno pohranjuje rezultate znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada određene ustanove (institucijski) ili radove iste znanstvene tematike (tematski). Na taj način digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost samih radova, doprinosi transparentnosti rada ustanove koja je pokrenula repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem u digitalnom repozitoriju radovi su trajno zaštićeni od gubitka.

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru kreiran je u sklopu sustava Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar koji će ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućiti da plodove svog rada u digitalnom obliku okupljaju na jednom mjestu, dugoročno ih čuvaju i koriste, a da pritom ne moraju razmišljati o tehnološkim pitanjima vezanim uz uspostavu i održavanje repozitorija. U Repozitorij Sveučilišta u Zadru se pohranjuju završni, diplomski, specijalistički i doktorski radovi te Planovi upravljanja istraživačkim podacima, a u budućnosti će se pohranjivati i radovi djelatnika, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi te prezentacije. U svrhu bolje pretraživosti sadržaja, prilikom pohranjivanja svi se sadržaji opisuju unaprijed određenim skupom metapodataka. Radove u Repozitorij pohranjuju knjižničari Sveučilišne knjižnice u Zadru, no u budućnosti  će ih autori pohranjivati samostalno,  a administrator repozitorija će vršiti validaciju i eventualnu nadopunu nepotpunih metapodatkovnih elemenata. Sa svojim pitanjima, komentarima, prijedlozima i kritikama možete se obratiti na kontakt.