Paginacija

Aktivnosti djece i roditelja u slobodnom vremenu
Aktivnosti djece i roditelja u slobodnom vremenu
Tamara Blaslov
Kultura provođenja slobodnog vremena stječe se u naranijoj dobi, a moderatori su roditelji. Osim svih poticaja za zdrav razvoj djeteta, fizičke brige i skrbi, izuzetno je važno koliko se obitelj druži u slobodnom vremenu i kakve su aktivnosti. Jesu li strukturirane ili se odvijaju u dokolici. Iako se u slobodnom vremenu članovi obitelji, uglavnom opuštaju i odmaraju, potrebno je i planiranje, te zajedničko aktivno provođenje vremena nakon svih obveza. Zajedničko slobodno vrijeme...
Aktivnosti eko-škola na podrucju Rijeke
Aktivnosti eko-škola na podrucju Rijeke
Anja Skorup
Program Eko-škola ima izuzetno važnu ulogu u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj i u razvijanju ekološke svijesti učenika, no često mu se ne pridaje dovoljno pažnje. Ovaj rad prikazuje princip rada osnovnih škola koje su pristupile programu Eko-škola na području grada Rijeke i Crikvenice te analizira projekte i aktivnosti tih eko-škola . Na podrucju grada Rijeke i Crikvenice je 6 eko-škola od kojih dvije imaju dijamantni status, dvije zlatni, jedna srebrni status, dok se je...
Aktualni ekološki problemi uzgoja marikulture u Hrvatskoj
Aktualni ekološki problemi uzgoja marikulture u Hrvatskoj
Anđela Pirija
Diljem se svijeta još od davnina kao naizraženiji problem bilježi nedostatak hrane. Rješenje situacije u kojoj potrebe ljudi za hranom ne mogu biti zadovoljene iz prirodnih izvora nalazi se u uzgoju vodenih organizama, posebice morskih, s obzirom da pojedine kulture svoju prehranu u velikom dijelu temelje na morskim organizmima. Upravo zato nije iznenađujuće da je pojava akvakulturne djelatnosti prvenstveno zabilježena u Kini, zahvaćajući potom i područje Mediterana, Engleske i...
Aktualnost Kantova poimanja samoodređenja
Aktualnost Kantova poimanja samoodređenja
Ena Pavičić
Ovaj rad pokušava pokazati kako bi se Kantovo poimanje samoodređenja moglo uklopiti u moderni diskurs o tome zašto i kako čovjek djeluje. Kant zastupa mišljenje o postojanju slobodne volje, ali mnogi znanstvenici smatraju da je čovjekovo djelovanje determinirano. Glavni pravac koji zastupa tezu da smo određeni genima je genetički determinizam. Takvo tumačenje može dovesti do toga da se djelovanje počne opravdavati na temelju bioloških predispozicija te u tom slučaju nije moguće...
Akuzativ u suvremenom dramskom tekstu
Akuzativ u suvremenom dramskom tekstu
Martina Hrkač
U ovome se radu proučavaju semantičke uloge, odnosno značenja akuzativa. Građu na kojoj se vrši istraživanje sačinjava suvremena hrvatska drama Hana i Hana, autorice Mire Perić Kraljik, nastala 2009. godine, a objavljena u zbirci drama Žene u dijelovima. Cjelokupna će raščlamba semantičkih uloga akuzativa biti načelno strukturirana prema podjelama u Gramatici hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta Josipa Silića i Ive Pranjkovića. U uvodnome se dijelu rada daje...
Alati kontrolinga u području upravljanja troškovima i BSC u hotelijerstvu
Alati kontrolinga u području upravljanja troškovima i BSC u hotelijerstvu
Martina Novosel
Održavanje stabilnog poslovanja i konkurentnosti na tržištu danas ovisi o mogućnostima brze reakcije na promjene u okruženju. Potreba za kontinuiranom prilagodbom novim trendovima poduzećima nameće potrebu pravilnog izbora ključnih aktivnosti te učinkovitijeg korištenja resursa. U skladu s time, hotelska se poduzeća sve više usmjeravaju na razvoj učinkovitog sustava upravljanja troškovima kako bi postigli optimalne financijske rezultate i ostvarili strateške ciljeve poduzeća....
Alati otvorenog koda kao potpora menadžmentu projekata
Alati otvorenog koda kao potpora menadžmentu projekata
Antonija Kokić
U suvremenom poslovanju, bez obzira na veličinu tvrtki ili sektor poslovanja potrebno je upravljati projektima. Kao podrška upravljanju projektima razvijeni su brojni alati koji imaju ugrađene funkcije čija uporaba olakšava i podupire sve faze upravljanja projektima i njihovu provedbu. Među alatima za potporu upravljanja projektima postoje komercijalni (engl. proprietary) ali i oni otvorenog kôda (engl. open source). Ovaj rad se fokusira upravo na te alate otvorenog koda te se nastoji...
Albanija od neovisnosti do uspostave komunističkog režima
Albanija od neovisnosti do uspostave komunističkog režima
Pejo Jozić
U ovome radu prikazuje se stanje u Albaniji od njezina osamostaljena pa sve do dolaska komunista na vlast, što bi odgovaralo razdoblju od 20-ih do 50-ih godina 20. stoljeća. Čitavo ovo razdoblje prožeto je velikim napetostima koje su obilježene stalnim previranjima moćnih ljudi i država u borbi za vlast. Početno razdoblje je obilježeno vladavinom Ahmeda Zogua, najprije kao premijera pa kasnije i kralja Albanije pod protektoratom Italije. Talijani su izvlačili silnu korist od svog...
Alegorijska dimenzija moderne bajke ''Mali princ'' Antoine de Saint-Exupérya
Alegorijska dimenzija moderne bajke ''Mali princ'' Antoine de Saint-Exupérya
Andrijana Plećaš
Diplomski rad prikazuje alegorijsku dimenziju moderne bajke Mali princ, autora Antoinea de Saint-Exupérya. Na samom početku rada, uz analizu književnog stvaralaštva, prikazana je poveznica autorovog književnog opusa s životnim pozivom zrakoplovstva. U radu je definiran pojam moderne bajke i fantastične priče te je djelo, uz navedena dva pojma, omeđeno elementima mita i romana. Središnji dio rada obuhvaća biblijsku i mitološku analizu alegoričnosti bajke te tumačenja parabola,...
Alegorijska i stilska analiza Zoranićevih „Planina“ i simbolička i stilska analiza Hektorovićeva „Ribanja i ribarskoga prigovaranja“
Alegorijska i stilska analiza Zoranićevih „Planina“ i simbolička i stilska analiza Hektorovićeva „Ribanja i ribarskoga prigovaranja“
Andrino Dužević
U radu se obrađuju elementi alegorije odnosno simbolike i stila hrvatskih renesansnih književnika – Petra Hektorovića i Petra Zoranića. Prvi dio rada posvećen je Zoranićevoj biografiji i njegovu književnom stvaralaštvu, nakon čega, pojašnjenjem alegorije kao termina, pažnja se usmjerila na alegorijsko tumačenje pojedinih dijelova romana Planine te će se jedan dio rada usredotočiti i na analizu, prema mnogima, najznačajnijeg dijela romana u kontekstu alegorije – Perivoju od...
Algoritamski pristup izradi bibliografija
Algoritamski pristup izradi bibliografija
Jakov Marin Vežić
Cilj diplomskog rada je algoritamskim pristupom ponuditi svestran i pristupačan sustav za poluautomatsku izradu bibliografija. Bibliografija je jedna od najstarijih djelatnosti knjižnične znanosti koja u današnjem digitalnom dobu nailazi na nove izazove radi mnoštva dostupnih bibliografskih informacija u raznim strukturiranim bibliografskim zapisima te kroz web sučelja baza podataka. Bibliografski podaci danas se javljaju u raznim formatima, čime se stvara problem pri izradi...
Alohtone kopnene biljne vrste u Republici Hrvatskoj
Alohtone kopnene biljne vrste u Republici Hrvatskoj
Klara Galić
Alohtone vrste su biljne vrste koje su antropogenim aktivnostima namjerno ili nenamjerno unesene na teritorij, u ovom slučaju, Republike Hrvatske, gdje prirodno nikada nisu bile rasprostranjene. Mnoge vrste su se prilagodile uvjetima novog staništa i prošle proces naturalizacije, u smislu intenzivne reprodukcije, ubrzanog širenja areala i počinjenja ekonomske štete ili negativnog učinka na ljudsko zdravlje. Takve biljne vrste su vrlo prilagodljive i u kratkom vremenu uspijevaju...

Paginacija