Paginacija

Analisi contrastiva dei doppiaggi italiani delle serie tv inglesi
Analisi contrastiva dei doppiaggi italiani delle serie tv inglesi
Lucija Pleština
In questa tesi è presentata l'analisi contrastiva dei doppiaggi italiani delle serie tv inglesi. La parte teorica si tratta della traduzione audiovisuale con i suoi tipi, il doppiaggio, la sottotitolazione e il voice-overe anche si tratta delle pratiche di trasferimento linguistico in televisione nella zona dell'Europa. Una parte della tesi si riferisce alle differenze culturospecifiche tra le lingue diverse. Nella seconda parte della tesi, che rappresenta il corpus, viene analizza la...
Analisi contrastiva in italiano, croato e francese di espressioni idiomatiche in riferimento alle parti del corpo
Analisi contrastiva in italiano, croato e francese di espressioni idiomatiche in riferimento alle parti del corpo
Blaženka Barać
Il tema principale di questa tesi è l'analisi contrastiva di espressioni idiomatiche. La prima parte del lavoro si riferisce alla nozione di un espressione idiomatica e alla fraseologia in generale. Dopo vengono esplicate le differenze tra gli idiomi comparati in italiano, francese e croato. Quest'analisi è fatta sulla comparazione degli idiomi presi da tre lingue; la lingua italiana, la lingua croata e la lingua francese. Poi , gli stessi idiomi vengono esplicati in ogni lingua e...
Analisi della lingua dei forum italiani
Analisi della lingua dei forum italiani
Ivana Sinovčić
Il presente lavoro illustra una ricerca sulla lingua scritta sul web, precisamente, viene analizzata la lingua usata su vari forum italiani. Lo scopo di questa ricerca era di raccogliere e descrivere le caratteristiche della varietà scritta, utilizzata nelle situazioni perlopiù informali e in questo tipo della communicazione asincrona e determinare così in quale misura queste caratteristiche distaccano dalla norma. L’opposizione principale in qualsiasi lingua consiste nella differenza...
Analisi intersemiotica del romanzo e del film "Il nome della rosa"
Analisi intersemiotica del romanzo e del film "Il nome della rosa"
Bruno Radić
Questa tesi si occupa dell’analisi intersemiotica del romanzo Il nome della rosa e il suo adattamento cinematografico The Name of the Rose. La tesi comincia con la presentazione dei termini e argomenti principali per l'analisi intersemiotica, come il segno linguistico, significante e significato, langue e parole, la comprensione della svolta semiotica e le sue differenze dalla linguistica. In seguito si passa alla presentazione dello sviluppo storico dell’analisi e la critica...
Analisi lessicale della parlata di Škrip sull´isola di Brazza in due campi semantici "Viticoltura" e "La coltura dell´olivo"
Analisi lessicale della parlata di Škrip sull´isola di Brazza in due campi semantici "Viticoltura" e "La coltura dell´olivo"
Irena Mamić
Cilj je ovoga rada bio ispitati koji romanizmi postoje u govoru Škripa na otoku Braču i provjeriti postoje li generacijski determinirane razlike u dva semantička područja: vinogradarstvo i maslinarstvo. U ispitivanju su sudjelovale tri osobe iz tri različite generacije: starije, srednje i mlađe. Nakon transkripcije prikupljenih primjera određena je njihova etimologija. Prikazane su također sličnosti među dobivenim rezultatima, ali i razlike na leksičkoj, morfološkoj i fonološkoj...
Analisi semantica degli anglicismi nel Corriere della Sera
Analisi semantica degli anglicismi nel Corriere della Sera
Marina Bokšić
Nel mondo contemporaneo ci sono tanti esempi da cui si possono vedere i risultati del contatto tra le lingue. Sul piano linguistico, questi risultati sono rappresentati dai prestiti, ma anche dai forestierismi non integrati nel sistema della lingua ricevente. Nel caso della lingua italiana, si possono notare numerose parole straniere, specialmente quelle della lingua inglese che appaiono spesso nei quotidiani italiani. Lo scopo centrale di questa ricerca è stato di trovare gli anglicismi in...
Analisi traduttologica degli elementi culturospecifici nell’opera “Canzoniere culinario”
Analisi traduttologica degli elementi culturospecifici nell’opera “Canzoniere culinario”
Anđela Odak
Il tema di questa tesi di laurea è l’analisi traduttologica degli elementi culturospecifici nell'opera Canzoniere culinario del designato autore croato Veljko Barbieri. È stato proposto il genere del Canzoniere culinario: ricordi mediterranei di un buongustaio, si tratta del saggio gastronomico, pieno di storie personali e della gastronomia mondiale, dunque esistono molti elementi culturospecifici, dal Mediterraneo al Giappone. Dopo la scelta degli elementi culturospecifici si è passato...
Analisis fraseo-terminologicode los textos legislativos de la Union Europea - politica de asilo e inmigracion
Analisis fraseo-terminologicode los textos legislativos de la Union Europea - politica de asilo e inmigracion
Ines Varaždinac
El presente trabajo fin de máster ofrece una investigación fundamentada en la metodología propia de la lingüística de corpus con la que se pretende establecer la relación entre la terminología y fraseología en el contexto de los lenguajes de especialidad –lenguaje jurídico. El corpus especializado consta de los textos legislativos de la UE relativos a la política de asilo e inmigración. Los resultados obtenidos por el análisis fraseo-terminológico del corpus especializado...
Analiza dnevnog tiska o izbjegličkoj krizi u Hrvatskoj 2015. godine
Analiza dnevnog tiska o izbjegličkoj krizi u Hrvatskoj 2015. godine
Marija Karamarko
Europska izbjeglička kriza je svjedočila je najvećoj migraciji ljudi u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U ovakvim situacijama publika se uvelike oslanja na informacije plasirane kroz medije kako bi bili obaviješteni o njihovim okolnostima. Novinari su u takvim trenutcima dužni, po etičkom kodeksu, objaviti istinite, pravovremene i potpune vijesti, u kako bi održali određene standarde u skladu sa novinarskom profesijom. Ovaj ishod nije uvijek ostvaren, jer se često susrećemo sa...
Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina u naselju Sisak
Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina u naselju Sisak
Edita Vilić
Analiza dostupnosti urbanih zelenih površina provedena je u naselju Sisak prema metodologiji ANGSt-a, koji preporuča da UZP mora biti dostupna svakom stanovniku unutar najviše 5 minuta hodom. Izrađena je baza kategorija urbanih zelenih površina prema Green Surge klasifikaciji. Nadziranom klasifikacijom Sentinel-2 satelitske snimke i vektorizacijom DOF-a generirala se baza podataka, a zatim je preuzet linijski sloj cesta s Geofabrika i generiran točkasti sloj pristupnih točaka UZP-a. U...
Analiza finacijskih pokazatelja poduzeća Pliva d.d. u usporedbi s glavnim konkurentima u Europskoj uniji
Analiza finacijskih pokazatelja poduzeća Pliva d.d. u usporedbi s glavnim konkurentima u Europskoj uniji
Maja Marušić
U radu se provodi analiza financijskih izvješća korporacije Pliva koja danas djeluje u sklopu globalne farmaceutske korporacije Teva. Provedena je horizontalna i vertikalna financijska analiza kao i komparativna analiza poslovanja grupacije Teva u odnosu na konkurente – Bayer i GlaxoSmithKline. Primarni ciljevi rada su spoznati postoje li odstupanja od referentnih vrijednosti pojedinih pokazatelja u poslovanju grupacije Teva te istražiti financijsku snagu grupacije u odnosu na odabrane...
Analiza gastro kulturne baštine u ugostiteljskoj ponudi Istre i Sjeverne Dalmacije
Analiza gastro kulturne baštine u ugostiteljskoj ponudi Istre i Sjeverne Dalmacije
Iva Giovanna Fatone
Percepcija hrane i njeno vrednovanje prošlo je veliku prekretnicu, i to relativno nedavno, prije svega nekoliko desetljeća. Smatrala se uobičajenom pojavom koja, naravno, služi čovjeku, ali joj ne treba pridavati nikakvu veću pažnju. U suvremenom svijetu hrana postaje običaj, dio tradicije, baština, dio kulture, uz ostale doživljaje i promišljanja. Kada se koncept materijalne baštine dovoljno razvio, mnogi čimbenici, odnosno kategorije svakodnevnog života, pribrojeni su...

Paginacija