Pages

 Kulinarische Austriazismen in der Alltagssprache der Einwohner von Krapina
Kulinarische Austriazismen in der Alltagssprache der Einwohner von Krapina
Katja Osredečki
Das Ziel dieser Abschlussarbeit war es, die Verwendung kulinarischer Austriazismen in der Alltagssprache der Einwohner von Krapina, zu untersuchen. Zwecks der Untersuchung wurde die Umfrage erstellt, an der achtzig Befragten teilnahmen. Die Befragten wurden in vier Altersgruppen eingeteilt. Die Ergebnisse wurden in Zusammenhang mit den unabhängigen Variablen (Alter, Geschlecht, Deutschkenntnisse und Wohnort) gebracht. In der Umfrage sind vierzig Austriazismen aus dem Bereich Kulinarik zu...
 L'influsso della lingua inglese sul linguaggio dei giovani italiani tramite le riviste
L'influsso della lingua inglese sul linguaggio dei giovani italiani tramite le riviste
Irena Vidolin
In questa tesi di laurea ho cercato di esplorare l'influenza dell'inglese sul linguaggio dei giovani in Italia. Come corpus, ho usato 19 riviste italiane da cui ho estratto frasi contenenti parole inglesi. Ho trovato che molte parole inglesi sono usate, anche se ci sono sinonimi in italiano. Tuttavia, i nomi entrano nella lingua italiana nella loro forma originale aggiungendo l'articolo definito seguendo le regole grammaticali. D'altra parte, i verbi sono adattati aggiungendo le desinenze...
 Pogled u duhovno-mističnu poeziju Anke s. Marije od Presvetog Srca Petričević
Pogled u duhovno-mističnu poeziju Anke s. Marije od Presvetog Srca Petričević
Petra Mladin
U središtu je rada analiza duhovno-mistične poezije sestre Marije od Presvetoga Srca – Anke Petričević. Rad donosi dijakronijski pregled njezina stvaralaštva, reprezentativne motive teme, utjecaje i specifičnosti stila. Okosnicu rada čini analiza dominatnih motiva s naglaskom na motivima Krista kroz motive ljubavi patnje. Sestra Marija od Presvetog Srca-Anke Petričević zauzima istaknuto mjesto u hrvatskoj religioznoj lirici 20. stoljeća kao izuzetna pjesnikinja čija djela...
"Dioklecijanova palača"
"Dioklecijanova palača"
Luce Šarić
Dioklecijanova palača je jedna od najbolje sačuvanih spomenika rimskog graditeljstva na svijetu. Palača je smještena na južnoj obali splitskog poluotoka. Dao ju je sagraditi rimski car Dioklecijan, a pretpostavlja se da je početak njene izgradnje započeo 293. godine. Nakon napuštanja prijestolja 305.g., car se s obitelji preselio u nju te se vjeruje da je u njoj živio do kraja života i da je tu bio pokopan.Građevina je sagrađena od kamena s Brača, a ukrasni detalji kao sfinge,...
"Dying Is an Art": The Images of Death in Sylvia Plath's Poetry
"Dying Is an Art": The Images of Death in Sylvia Plath's Poetry
Tihana Micarakis
This paper focuses on the analysis of twelve poems by Sylvia Plath, written in the 1950s and 1960s. Its main goal is to explore how death is presented in these poems and what significance it holds for her oeuvre. Furthermore, it aims to show to what extent they comply with demands of the literary critics of the time, especially of A. Alvarez, who demanded of English poets to face their personal experience, consider the forces of disintegration present in the society and in themselves, and to...
"Estimados insectos y otros cuentos espeluznantes": traduciendo la realidad croata
"Estimados insectos y otros cuentos espeluznantes": traduciendo la realidad croata
Iva Sara Surop
Este trabajo de fin de máster trata sobre la traducción de tres cuentos seleccionados de la colección “Estimados insectos y otros cuentos espeluznantes” de autora Maša Kolanović al español moderno. Consta de tres partes principales; en la primera parte del trabajo se encuentra el marco teórico que se dedica a la teoría de la traducción, especialmente la traducción literaria, y el significado de la autora y su obra. Luego sigue un breve prólogo y la traducción de los tres...
"German je Nijemac: proračunat je - i to je sve!": Nijemci u ruskoj književnosti 19. stoljeća
"German je Nijemac: proračunat je - i to je sve!": Nijemci u ruskoj književnosti 19. stoljeća
Ivona Badžim
U ovom radu analiziraju se likovi Nijemaca u prozi A. S. Puškina, I. A. Gončarova, N. V. Gogolja te L. N. Tolstoja kako bi se ustanovilo u kojoj mjeri se njihova karakterizacija podudara ili ne podudara s vladajućim stereotipima 19. stoljeća, odnosno da bi se odredilo u kojoj mjeri je odraz piščeva individualnog pogleda. U tu svrhu, pored analitičkoga dijela, rad nudi pregled rusko-njemačkih odnosa i povijesti Nijemaca na ruskom tlu kao i pregled glavnih ruskih stereotipa o Nijemcima...
"Idemo u Irsku": kako internetske društvene mreže utječu na migracijske procese?
"Idemo u Irsku": kako internetske društvene mreže utječu na migracijske procese?
Irena Jurković
U središtu teorije migrantskih mreža je pretpostavka da pojedinci i pojedinke migriraju prema mjestima gdje već imaju kontakte. Informacije koje se šire putem migrantskih mreža umanjuju troškove i rizike s kojima se suočavaju budući migranti te tako utječu na migrantske strategije. U tom kontekstu, razvoj novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija pokazuje se od posebnog značaja za migrante i ne-migrante koji se nalaze na geografski udaljenim lokacijama, ali ostaju...
"Istarske priče" Vladimira Nazora
"Istarske priče" Vladimira Nazora
Ivana Šutalo
U završnome radu prikazuje se analiza Istarskih priča Vladimira Nazora koje nastaju u Kopru na temelju istarske čakavštine. Nazor u hrvatsku književnost ulazi u vrijeme kada se u njoj počinju javljati sve jasniji znaci dezintegracije realizma, odnosno u samo vrijeme početka moderne. Interpretirane su priče na temelju osnovnih motiva, okosnica i simbola koji čine svaku od priča te je posljednje poglavlje ''Kontekst mita u Istarskim pričama'' gdje se posebno objašnjava sklonost...
"Ja sam antikrist" - punk kao kultura protesta
"Ja sam antikrist" - punk kao kultura protesta
Ante Puharić
Punk rock je kulturni fenomen koji se pojavio sredinom 70ih godina 20. stoljeća. Odlikuju ga agresivnost, sirovost i žestina, koje usmjerava na borbu protiv loše društvene i ekonoske situacije koja je tada vladala u svijetu. Osim nezadovoljstva postojećim sistemom, izražava nezadovoljstvo tadašnjom rock glazbom koja se udaljila od izvornog zvuka i prosvjeduje protiv kulta stvaranja zvjezdica. U tekstovima pjesama bavi se temama poput rasizma, seksizma, militarizma, fašizma, nasilja i...
"Jer biti tattoo artist nije zanimanje nego stil života"
"Jer biti tattoo artist nije zanimanje nego stil života"
Ema Bašić
Tetoviranje predstavlja specifičan društveni fenomen jer se iz stigmatiziranog obilježja razvilo u mainstream način ukrašavanja tijela. S obzirom na to da se tetoviranje može promatrati kao zanimanje i umjetnost, cilj ovog istraživanja bio je opisati i razumjeti iskustva tattoo umjetnika/ica i njihove percepcije tetoviranja. Pored toga, istraživanjem se nastojalo razumjeti značenja koja tattoo umjetnici/ice pripisuju društvenim mrežama i utjelovljenom kulturnom kapitalu. Za...
"L'assente" di Bruno Maier
"L'assente" di Bruno Maier
Ivan Ćurlin
Lo scopo di questa tesi, che è stata scritta nel campo della scienza letteraria, era di mostrare, descrivere e analizzare gli elementi tipici della prosa postmoderna nel primo e l’unico romanzo autobiografico dello scrittore, critico e professore italiano Bruno Maier. Oltre alla suddetta analisi, sono state presentate le principali caratteristiche dello sviluppo storico del periodo postmoderno nella letteratura. Gli elementi più impressionabili: citazioni, miti, ironia, importanza della...

Pages