Paginacija

Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske uprave od 1814. do 1868.
Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske uprave od 1814. do 1868.
Dubravka Kolić
U ovom radu cilj je bio izložiti rezultate istraživanja razvoja i djelovanja središnje uprave u Dalmaciji u razdoblju od 1814. do 1868. godine. Poseban naglasak stavljen je na djelovanje, administrativno i registraturno poslovanje tijela uprave u Dalmaciji na pokrajinskoj, okružnoj, kotarskoj i općinskoj razini. Analizom unutarnjeg ustroja upravnih institucija, njihovih funkcija i nadležnosti, hijerarhijskih veza (vertikalnih i horizontalnih) nastojala se prikazati dinamika razvoja i...
Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine
Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine
Martina Juranović Tonejc
Ovim radom je po prvi put sustavno obrađen institucionalni razvoj zaštite pokretnih umjetničkih predmeta na prostoru Republike Hrvatske u razdoblju od 1850. do 1990. godine. U tom razdoblju prati se razvoj zaštite pokretnih spomenika od sporadičnog do planskog i na kraju sustavnog, dakle od časa kada oni postaju predmet interesa i vrjednovanja do kategorije pravne zaštite. U prvom redu ovaj rad se bavi pokretnom umjetničkom baštinom unutar procesa institucionalnog razvoja sustava...
Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj
Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržaj
Ivona Despot
Cilj rada bio je istražiti konvergenciju medija i tehnologije te integraciju digitalne tehnologije u oblikovanje nakladničkog sadržaja. Novi postupci u oblikovanju sadržaja rezultiraju stvaranjem novih oblika knjiga koje je potrebno kategorizirati kako bi bili vidljiviji među mnogobrojnim medijskim sadržajima koji nastaju u digitalnom mediju. Nakladnici knjiga na svojim mrežnim stranicama najčešće kategoriziraju knjige prema autoru, žanru ili bibliotekama dok se digitalni...
Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of India
Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of India
Marijana Janjić
The thesis analyzes types of English-Hindi interference, from socio-linguistic and linguistic perspective. In the first and second chapter, the question of interference and the influence of one language onto another variety is presented. Short overview of language policy politics in India after its independence in 1947, with an emphasis on Hindi and decisions related to its promotion, sheds light on the sociolinguistic situation in contemporary India. One should bear in mind, however, that...
Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.
Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867.-1914.
Anja Iveković Martinis
U ovom radu autorica na temelju analize diskursa višejezičnih dnevnih novina Omnibus ispituje način na koji se konstruiraju nacionalni identiteti te nacionalne skupine i njihovi odnosi u austro-ugarskoj Puli. Osim toga proučava kako se u nacionalnom diskursu u ovom listu konstruira nacionalnu ravnodušnost i kozmopolitizam te ulogu koju pokušaj njihovog suzbijanja igra u izgradnji nacionalnog identiteta. Analiza pokazuje da se «narodi» shvaćaju kao samorazumljivi, neproblematični...
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija
Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području Sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija
Ana Konestra
U radu Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija analiziraju se dvije vrste keramičkoga finoga stolnog posuđa antičke datacije s područja sjeverne Liburnije, a čije je proizvodno ishodište Apeninski poluotok. Sjeverna Liburnija, odnosno Kvarner, ciljano su izdvojeni zbog postojanja brojnih neobjavljenih keramičkih nalaza, ali i prethodnih objava koje su se bavile ovim keramičkim materijalom te su stoga...
Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom
Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom
Silvije Pranjić
Doktorska radnja bavi se zadarskim kamenarstvom i klesarstvom od antike do baroka. U tom je razdoblju kamen predstavljao najznačajniji građevinski materijal. Fenomen je obrađen na dvije razine: zanatsko-tehnološkoj i simboličkoj. Većina radnje obrađuje proces koji obuhvaća vađenje, obradu, prijevoz, trgovinu i građenje kamenom. Simboličkim konotacijama kamena bavi se drugo poglavlje. Zajedno čine tekstualni dio radnje. Drugi je dio disertacije glosarij kamenarsko-klesarskih...
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja
Nina Čuljak
Ovim radom predstavljeni su rezultati mog istraživanja kasnosrednjovjekovnih gradova i utvrda na prostoru današnje Hercegovine. Odabir teme leži u činjenici da je to bilo dosta zapostavljeno područje znanstvenog interesa tijekom posljednjih desetljeća, a čak i prije toga - jer je ovo područje većinom uključivano u djelomična istraživanja povjesničara, ili arhitekata, ali većinom ne arheologa. Tako da je moja ideja bila da prezentiram jedan drugačiji pogled na ovu problematiku,...
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila
Kastavska slikarska škola – problemi geneze i stila
Željko Bistrović
Slikarstvo Vincenta i Ivana iz Kastva te njihovih suradnika prikazuje se ovom radnjom kao jedinstveni korpus, koji se raščlanjuje na ikonografskoj i morfološkoj razini. Najveći dio radnje posvećen je problemu geneze kastavskih slikara, tj. odgovoru na pitanje na kojoj su se slikarskoj tradiciji Kastavci mogli razviti. Prvi dio radnje kritički obrađuje dosadašnje znanstvene spoznaje o kastavskim radionicama. Za temeljne teze o razvoju istarskog gotičkog slikarstva zaslužan je F....
Katalozi zagrebačkih knjižara u pred-preporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja
Katalozi zagrebačkih knjižara u pred-preporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja
Jasna Tingle
U interdisciplinarnom području povijesti knjige knjižarski katalozi su priznati i pouzdani izvori, no u Hrvatskoj su rijetko bili korišteni kao polazna točka temeljitog istraživanja. Stoga se ovaj doktorski rad temelji na 8 sačuvanih kataloga, koje su trojica domaćih knjižara objavila u Zagrebu između 1796 i 1823. godine. Vrijeme njihove objave podudara se s razdobljem poznatim kao pred-preporodnim, tj. razdobljem od nekoliko desetljeća koja su prethodila Hrvatskom narodnom...
Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća
Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća
Marija Lebedina
Istraživanje je zamišljeno kao nastavak Merzove disertacije koja je dopunjena komparativnom studijom katolicizma u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća. Doktorska radnja uspoređuje, analizira i tumači djela velikih francuskih književnika Paula Claudela, Georgesa Bernanosa, Juliena Greena, Françoisa Mauriaca, Charlesa Péguyja i Francisa Jammesa te hrvatskih književnika Mate Ujevića, Petra Grgeca, Đure Sudete, Ive Lendića, Štefe Jurkić i Nikole Šopa....
Keramika tankih stijenki s područja rimske Murse
Keramika tankih stijenki s područja rimske Murse
Mirna Crnković
Doktorski rad sadrži znanstvenu obradu jedne keramičke skupine, koja dolazi s novih istraživanja Murse koja su se provodila u razdoblju od 2001. – 2014. godine na području sveučilišnog kampusa i Obrtničke škole u Osijeku. Tema keramike tankih stijenki proizašla je iz težnje za dobivanjem novih informacija vezanih za rane faze Murse, koje se točnije odnose na razdoblje prije osnivanja kolonije. Ovaj aspekt povijesti općenito je slabo istražen na području Donje Panonije iz...

Paginacija