Paginacija

Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije
Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije
Nikolina Belošević
Uvidom u stanje istraženosti predromaničke kamene liturgijske skulpture Istre nametnula se potreba za revidiranjem starijih teza te za cjelovitom analizom ulomaka, ponajprije s južnog dijela poluotoka, odnosno područja koje je u ranom srednjem vijeku pripadalo Pulskoj biskupiji. Ti ulomci predstavljaju kvantitativno najveći segment ukupnog istarskog korpusa ranosrednjovjekovne skulpture pa je jedan od osnovnih ciljeva ovoga rada bila izrada sveobuhvatnog kataloga relevantnih ulomaka...
Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima
Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima
Ivana Štokov
U ovoj doktorskoj disertaciji na temelju analize konteksta u kojem dolazi do upotrebe kartografije u etnološkim istraživanjima (posebice etnološki atlasi), kritičkom refleksijom kartografiranja gumna za „Etnološki atlas Jugoslavije“ primjenom geografskog informacijskog sustava (GIS-a) preispitat će se mogućnost primjene novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima. Riječ je o primjeni načela linija (Ingold 2007, 2015) u promišljanju postajanja i...
Pristup oblikovanju nakladničkog niza i njegova načela
Pristup oblikovanju nakladničkog niza i njegova načela
Nenad Rizvanović
Doktorski rad Pristup oblikovanju nakladničkog niza i njegova načela proučava različite razina uspostave značenja u kontekstu nakladništva i njegove društvene funkcije, te u njegovom historijskom okružju. Primjenjujući teorijsku literaturi o nakladništvu, ponajprije teoriju čitateljskog odgovora, teoriju recepcije, teoriju parateksta te metodologiju povijesti knjige, u radu su proučeni načini funkcioniranja nakladništva i oblikovanja nakladničkog niza, na primjerima sedam...
Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost
Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost
Andrej Šimić
Ono što je u najvećoj mjeri determiniralo fenomen utopijskog zasigurno je njegova etimološka ekvivokacija. Historiografski, ta je 'leksička višeznačnost' opteretila znanstvenu raspravu o naravi utopijskog u tolikoj mjeri, da polemika o definiciji samog fenomena kao osnovnog pojma u akademskoj zajednici, do današnjeg dana biva nedovršena. Možda je upravo ta činjenica nedovršivosti, čini se, akademski, ali i neakademski usud utopijskog kao takvog; utopijskog po sebi. S jedne...
Production, trade and maritime transport of colouring materials based on Early Modern Gnalić shipwreck finds
Production, trade and maritime transport of colouring materials based on Early Modern Gnalić shipwreck finds
Katarina Batur
In late October 1583, the merchant ship Gagliana grossa headed from Venice loaded with cargo of various provenance. A large part of the cargo consisted of colouring materials intended for the markets of the Eastern Mediterranean. Instead of reaching its destination, the ship sank in Northern Dalmatia, at the southern entrance to the Pašman channel in the vicinity of the city of Biograd na Moru. Archaeological excavations conducted in several phases from 1967 to 2018 yielded thousands of...
Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija
Pružanje pomoći studentima u procesu traženja informacija
Dora Rubinić
Istraživački problem od kojega rad polazi jest nejasna uloga knjižničara u individualnom radu sa studentima koji se knjižničaru obraćaju za pomoć tijekom traženja informacija u svrhu obavljanja nastavom određenih zadataka. Nejasno je do koje razine knjižničar treba pomoći studentu u traženju informacija, prvenstveno u odnosu na očekivanja i percepcije nastavnika koji studentima zadaju zadatke čije rješavanje zahtjeva traženje i korištenje informacija, kao i u odnosu...
Putopisi francuskih putopiskinja 19. stoljeća po Jugozapadnoj Aziji
Putopisi francuskih putopiskinja 19. stoljeća po Jugozapadnoj Aziji
Tea Eschebach
Predmet istraživanja doktorske disertacije naslovljene Francuske putpiskinje 19. stoljeća po Jugozapadnoj Aziji su djela dosad oskudno istraživanih do javnosti nepoznatih francuskih putopiskinja koje u 19. stoljeću putuju po Jugozapadnoj Aziji. Putopisi se istražuju u odnosu na orijentalistički diskurs putopiskinja i njegov razvoj u pravcu otvorenosti prema drugom/stranom, te moguće hibridizacije. Ustanovit će se u kojoj mjeri putopiskinje usvajaju François-René de...
Razvoj i optimizacija metapodatkovne sheme za otvorene istraživačke podatke u području arheologije
Razvoj i optimizacija metapodatkovne sheme za otvorene istraživačke podatke u području arheologije
Neven Pintarić
Otvoreni istraživački podatci i otvorena znanost u području arheologije značajni su činitelji znanstveno-istraživačke infrastrukture te se mogu uporabiti za poduzimanje različitih znanstvenih istraživanja u svrhu ostvarenja novih spoznaja i dobrobiti. Za objavu, pretraživanje i pristup otvorenim istraživačkim podatcima važne su metapodatkovne sheme. U Hrvatskoj, otvoreni istraživački podatci u području arheologije i pripadajuće metapodatkovne sheme neistraženo su područje....
Razvoj misterijskih kultova u rimskoj provinciji Dalmaciji
Razvoj misterijskih kultova u rimskoj provinciji Dalmaciji
Palma Karković Takalić
Tema ovog istraživanja su obilježja i osobitosti rimskih misterijskih kultova te njihove promjene kroz vrijeme na području rimske provincije Dalmacije. Misterije, grč. τὰ μυστὴρια (mn.), su antičke svečanosti inicijacijskog karaktera, koje su podrazumijevale posebno, privilegirano približavanje božanstvu, i susljedne pozitivne promjene u načinu života sudionika. Većina misterijskih kultova, uz iznimku kulta Mitre, ima i svoj „službeni“ aspekt, kojega je također...
Razvoj višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih  vodotokova - primjer Skradinskog buka
Razvoj višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih vodotokova - primjer Skradinskog buka
Ivan Marić
Nacionalni park „Krka“ (NPK) je osjetljiv sustav podložan različitim vrstama vanjskih poremećaja. Na širem području Skradinskog buka (SB) uočene su negativne hidrološke promjene te prestanak procesa sedrenja na nekim lokacijama. Glavni uzroci prepoznati su u nekontroliranom rastu i širenju invazivne vegetacije, pojačanom antropogenom utjecaju te neuklanjanju nanesenih biljnih fragmenata na mjestima prirodnih prepreka. S ciljem rješavanja problema Uprava Parka je pokrenula...
Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju
Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženju
Tamara Ratković
Ukupni globalni procesi na međunarodnom tržištu s osvrtom na fenomen globalizacije sa svim karakteristikama i implikacijama na svjetsku ekonomiju, obilježavaju suvremeno svjetsko gospodarstvo, i analogno tome zorno ukazuje na ostale procese u svjetskom okruženju. Menadžment u sportu, kao znanstveno područje koje se bavi poslovnom stranom sporta, predstavlja jednu od najvažnijih i ujedno najsloženijih djelatnosti, koja osigurava integralnost svih procesa i resursa koji su relevantni...
Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću
Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću
Andrej Kristek
Cilj je radnje istražiti načine recepcije tiskane knjige tijekom 18. stoljeća i promjene u organizaciji i prezentaciji knjiškog sadržaja kroz isto razdoblje. Upravo su ta dva aspekta vrlo važna, a još uvijek nedovoljno istražena i nepovezana područja u sklopu povijesti knjige, te se stoga ovo istraživanje prvo usmjerava na tekstualnu organizaciju, a potom na interakciju čitatelja s knjigom kao materijalnim objektom i interakciju čitatelja sa samim sadržajem knjige. Radnju je...

Paginacija