Paginacija

Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža
Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža
Petra Ljevak
Nakladništvo egzistira unutar okvira kulturne i kreativne industrije i umreženog društva, pa se kao takvo nalazi pred izazovima digitalizacije i nove tehnologije u gotovo svakom segmentu poslovanja. S obzirom na svoju društvenu ulogu komunikacija prema javnosti u slučaju nakladništva ujedno je i poslovna potreba i društvena obveza, unutar koje nakladnik ima svojevrsnu dužnost iskoristiti sve dostupne kanale komuniciranja. Nove digitalne tehnologije utječu na sve segmente...
Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini
Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini
Ivan Puzek
Predmet istraživanja ovog rada su modernizacijski razvojni procesi u gradu Splitu i uloga ekoloških stavova i percepcija urbanog okoliša u tim procesima. Rad je utemeljen na kombiniranom pristupu proizašlom iz sociologije okoliša i modernizacijskih teorija. Osnovni je postulat suvremene ekološke sociologije, proizašao iz tradicije “nove ekološke paradigme”, da se društvo i okoliš ispituju u interakciji, s povratnim vezama između obje razine. Istraživanje se djelomično...
Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj
Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj
Ivana Brstilo Lovrić
Središnja tema ovog doktorskog rada jest potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj. S obzirom da su mladi, napose studenti, prepoznati vodećim korisnicima i anticipatorima potrošačkih i tehnoloških trendova, provedeno je anketno istraživanje 2016. godine među studentima Sveučilišta u Zadru i Zagrebu (N=1094). Suprotstavljajući različite pristupe potrošnji, kao što su homologija, individualizacija i teza o svejedima i jednojedima, istraživanjem se nastojalo...
Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godine
Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godine
Danira Matijaca
U radu su primjenom metoda studije više slučaja i sadržajne analize istraživane odlike participativnog novinarstva i konverzacija građana novinara u razdoblju prije i za vrijeme predizborne kampanje za izbor splitskog gradonačelnika 2013. na pet hrvatskih novinskih portala: 24 sata, Indeks, T-portal, Slobodna Dalmacija i Dalmacija News, te je pomoću utvrđivanja semantičke orijentacije (SO) komentara provedena ručna analiza sentimenata izraženih prema kandidatima i njihovim...
Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća
Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća
Aldo Čavić
Ovaj rad istražuje predodžbe komunalnog identiteta otoka Hvara u XVI. stoljeću u književnim i književnosti bliskim tekstovima. Istraživanje se temelji na definiranju identiteta kao samopredodžbe zajednice koja je djelomično uvjetovana i predodžbama koje o toj zajednici imaju drugi, odnosno heteropredodžbama. U skladu s time je u teorijskom okviru istraživanja definiran identitet na temelju znanstvenih doprinosa Z. Baumanna, E. Saida i T. A. van Dijka. Zakonitosti prijelaza...
Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije
Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije
Nikolina Belošević
Uvidom u stanje istraženosti predromaničke kamene liturgijske skulpture Istre nametnula se potreba za revidiranjem starijih teza te za cjelovitom analizom ulomaka, ponajprije s južnog dijela poluotoka, odnosno područja koje je u ranom srednjem vijeku pripadalo Pulskoj biskupiji. Ti ulomci predstavljaju kvantitativno najveći segment ukupnog istarskog korpusa ranosrednjovjekovne skulpture pa je jedan od osnovnih ciljeva ovoga rada bila izrada sveobuhvatnog kataloga relevantnih ulomaka...
Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima
Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima
Ivana Štokov
U ovoj doktorskoj disertaciji na temelju analize konteksta u kojem dolazi do upotrebe kartografije u etnološkim istraživanjima (posebice etnološki atlasi), kritičkom refleksijom kartografiranja gumna za „Etnološki atlas Jugoslavije“ primjenom geografskog informacijskog sustava (GIS-a) preispitat će se mogućnost primjene novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima. Riječ je o primjeni načela linija (Ingold 2007, 2015) u promišljanju postajanja i...
Pristup oblikovanju nakladničkog niza i njegova načela
Pristup oblikovanju nakladničkog niza i njegova načela
Nenad Rizvanović
Doktorski rad Pristup oblikovanju nakladničkog niza i njegova načela proučava različite razina uspostave značenja u kontekstu nakladništva i njegove društvene funkcije, te u njegovom historijskom okružju. Primjenjujući teorijsku literaturi o nakladništvu, ponajprije teoriju čitateljskog odgovora, teoriju recepcije, teoriju parateksta te metodologiju povijesti knjige, u radu su proučeni načini funkcioniranja nakladništva i oblikovanja nakladničkog niza, na primjerima sedam...
Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost
Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost
Andrej Šimić
Ono što je u najvećoj mjeri determiniralo fenomen utopijskog zasigurno je njegova etimološka ekvivokacija. Historiografski, ta je 'leksička višeznačnost' opteretila znanstvenu raspravu o naravi utopijskog u tolikoj mjeri, da polemika o definiciji samog fenomena kao osnovnog pojma u akademskoj zajednici, do današnjeg dana biva nedovršena. Možda je upravo ta činjenica nedovršivosti, čini se, akademski, ali i neakademski usud utopijskog kao takvog; utopijskog po sebi. S jedne...
Production, trade and maritime transport of colouring materials based on Early Modern Gnalić shipwreck finds
Production, trade and maritime transport of colouring materials based on Early Modern Gnalić shipwreck finds
Katarina Batur
In late October 1583, the merchant ship Gagliana grossa headed from Venice loaded with cargo of various provenance. A large part of the cargo consisted of colouring materials intended for the markets of the Eastern Mediterranean. Instead of reaching its destination, the ship sank in Northern Dalmatia, at the southern entrance to the Pašman channel in the vicinity of the city of Biograd na Moru. Archaeological excavations conducted in several phases from 1967 to 2018 yielded thousands of...
Razvoj i optimizacija metapodatkovne sheme za otvorene istraživačke podatke u području arheologije
Razvoj i optimizacija metapodatkovne sheme za otvorene istraživačke podatke u području arheologije
Neven Pintarić
Otvoreni istraživački podatci i otvorena znanost u području arheologije značajni su činitelji znanstveno-istraživačke infrastrukture te se mogu uporabiti za poduzimanje različitih znanstvenih istraživanja u svrhu ostvarenja novih spoznaja i dobrobiti. Za objavu, pretraživanje i pristup otvorenim istraživačkim podatcima važne su metapodatkovne sheme. U Hrvatskoj, otvoreni istraživački podatci u području arheologije i pripadajuće metapodatkovne sheme neistraženo su područje....
Razvoj misterijskih kultova u rimskoj provinciji Dalmaciji
Razvoj misterijskih kultova u rimskoj provinciji Dalmaciji
Palma Karković Takalić
Tema ovog istraživanja su obilježja i osobitosti rimskih misterijskih kultova te njihove promjene kroz vrijeme na području rimske provincije Dalmacije. Misterije, grč. τὰ μυστὴρια (mn.), su antičke svečanosti inicijacijskog karaktera, koje su podrazumijevale posebno, privilegirano približavanje božanstvu, i susljedne pozitivne promjene u načinu života sudionika. Većina misterijskih kultova, uz iznimku kulta Mitre, ima i svoj „službeni“ aspekt, kojega je također...

Paginacija