Paginacija

L’analisi degli errori nella produzione scritta nelle scuole con lingua d’insegnamento  italiana in Croazia
L’analisi degli errori nella produzione scritta nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana in Croazia
Iva Peršić
La presente tesi prende in esame i testi scritti in classe durante le ore di italiano dagli alunni delle scuole elementari e medie superiori con lingua d’insegnamento italiana dell’area istro-quarnerina oggi appartenente alla Croazia. Si tratta di un territorio variegato e complesso perché vi convivono da secoli popoli, etnie, lingue e culture diverse. Nelle scuole considerate, tutto il processo didattico viene svolto in italiano che, quindi, rappresenta la lingua di ...
Media discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk
Media discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk
Iva Krtalić Muiesan
Gerrmany is a country of migration and continues to be so, increasingly becoming a society of diverse ethnic and cultural identities. Today, over one fifth of its inhabitants have a so-called migration background, defined either as having migrated themselves or having at least one parent who has migrated to Germany. In institutional politics, or in the media, this reality is, however, often represented in a fragmented, belated, or even contradictory manner. At the same time, ways of...
Mediteranizam u hrvatskoj komediografiji ranoga novovjekovlja
Mediteranizam u hrvatskoj komediografiji ranoga novovjekovlja
Ivana Krtinić
Smješnice su autohtono dramsko stvaralaštvo u kojemu prepoznajemo i šire društvene odrednice mediteranskoga kulturnog kruga. Njihova ambijentalnost proizlazi iz posebitosti izvedbe uvjetovane mediteranskim urbanitetom i mentalitetom. Elementi mediteranskoga urbaniteta u smješnicama iščitavaju se iz inscenacije i izvedbenog prostora, dok se mediteranski mentalitet može proučiti iz odnosa privatnoga i javnoga, matrimonijalne veze, odnosa društva prema ženama, odnosa lokalne...
Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada
Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada
Artur Garcia Fuster
L’obra de l’escriptor català Jesús Moncada, fins ara, s’havia circumscrit a uns pocs anàlisis lingüístics i a uns escadussers treballs d’interpretació literària que, o bé només analitzaven qüestions molt concretes (fraseologia) o bé només atenien aspectes tangencials de la seva obra (metaficció). La voluntat d’aquesta tesi doctoral, “Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada”, era la de trobar un fil conductor que pogués unir tota la producció...
Metafore ŽIVOTA u ruskim proznim djelima staljinističkog perioda
Metafore ŽIVOTA u ruskim proznim djelima staljinističkog perioda
Antonia Pintarić
Točan opis fenomena metafore koji bi zahvatio svo bogatstvo njezinih aspekata predstavlja izazov s kojim se razne teorije jezika na različite načine hvataju u koštac otkako je Aristotel postavio temelje promišljanja fenomena. Na ramenima brojnih filozofskih i lingvističkih doprinosa, u drugoj polovici 20. stoljeća gradi se kognitivnolingvistička teorija metafore, koja je pozicionira u ljudski um, kao jedan od važnih kognitivnih mehanizama koji nam pomažu u razumijevanju...
Metaspiritualna umjetnost u Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća
Metaspiritualna umjetnost u Hrvatskoj u drugoj polovini 20. stoljeća
Nadežda Elezović
Doktorska disertacija na temu metaspiritualne umjetnosti u hrvatskoj umjetnosti druge polovine 20. stoljeća zasnovana je na teorijskom istraživanju metaspiritualne umjetnosti, te na primjeni provedenog istraživanja u studijama slučajeva hrvatskih umjetnika Borisa Demura i Mirka Zrinšćaka. Navedeni metodološki postupak ujedno omogućuje razumijevanje rekontekstualizacije spiritualnog u umjetnosti postavangarde i postmodernizma, s naglaskom na hrvatsku umjetničku produkciju druge...
Metode vrednovanja strojnih prijevoda prema kriteriju razumljivosti
Metode vrednovanja strojnih prijevoda prema kriteriju razumljivosti
Sandra Ljubas
U ovome se radu analiziraju i uspoređuju tri ljudske metode vrednovanja strojnih prijevoda: metoda subjektivne procjene, metoda testa razumijevanja i metoda analize pogrešaka. Kao kriterij vrednovanja strojnih prijevoda odabrana je razumljivost jer su u istraživanju, umjesto prevoditelja ili lingvista, za ispitanike odabrani prosječni korisnici javno dostupnih sustava za strojno prevođenje, koji bi se njima potencijalno mogli poslužiti da shvate glavnu bit nekog teksta napisanog...
Metodološki okvir upravljanja zaštitom pisane baštine
Metodološki okvir upravljanja zaštitom pisane baštine
Ines Horvat
Upravljanje zaštitom pisane baštine složeno je područje koje uključuje organizaciju i planiranje kako financijskih i ljudskih resursa tako i svih aktivnosti kojima se omogućuje sveobuhvatni pristup zaštiti pisane baštine. Sveobuhvatni pristup upravljanju zaštiti pisane baštine omogućuje se kroz aktivnosti u strateško-teorijskom, ekonomsko-pravnom, edukativnom, materijalno-operativnom i kulturološko-društvenom aspektu. Prethodnim se istraživanjima ustanovila upravo ta...
Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru
Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru
Nikola Protrka
Temeljem različite percepcije međunarodne suradnje u kibernetičkom prostoru, kao i sigurnosti koja je ugrožena činjenjem kaznenih djela iz ove domene, autor je istražio i analizirao trenutno stanje aspekta poimanja kibernetičkog prostora, kao i kibernetičke sigurnosti koja je ugrožena činjenjem raznih kaznenih djela u kibernetičkom prostoru, odnosno kiberkriminala. Autor komparativno analizira pravna rješenja nekih europskih zemalja kao i obrasce te institucije međunarodne...
Međunarodne kružne radne migracije
Međunarodne kružne radne migracije
Marija Šarić
Tema istraživanja ovog doktorskog rada su međunarodne kružne radne migracije žena iz Slavonije u kontekstu odnosa plaćenog rada u inozemstvu i neplaćenog rada u kućanstvu i obitelji u domicilnoj regiji. Procesi globalizacije i fleksibilizacije mijenjaju krajolik plaćenog i neplaćenog rada na razini međunarodnog tržišta i podjele rada, ali i radnih života pojedinaca, te ujedno stvaraju i pojednostavljuju mogućnosti zaposlenja u nestandardnim i nekvalificiranim radnim...
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.
Branko Kasalo
Cilj ovoga rada je prikazati zapadne poglede na neke ključne elemente onoga što bi se moglo nazvati jugoslavenskom krizom. Tematski okvir rada predstavlja s jedne strane razdoblje neposredno prije smrti Josipa Broza Tita 1980. koje je označilo ključnu prekretnicu u povijesti jugoslavenske države, a s druge strane rad je omeđen procesom uspona i konsolidacije moći Slobodana Miloševića u razdoblju oko 1987. godine. Rad se temelji na neobjavljenim i objavljenim izvorima. Najveći dio...
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci
Branko Metzger-Šober
Osnivanje riječke Galerije likovnih umjetnosti u dostupnoj se literaturi tretira kao izolirani politički čin poslijeratne narodne vlasti. Propitivanje regionalnoga likovnog života u desetljećima i godinama koje su prethodile kao i postojanje drugih povijesnih preduvjeta na čijim je zasadima izrasla ova značajna regionalna i nacionalna galerijska ustanova do sada je bilo potpuno apstrahirano i izvan interesa sustavnih proučavanja. Službeni stavovi mlade narodne vlasti s ignoriranjem...

Paginacija