disertacija
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.

Branko Kasalo (2017)
Sveučilište u Zadru