Paginacija

Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije
Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacije
Nikola Šimunić
U radu je analizirana mogućnost regionalnog kooperiranja Ličko-senjske županije sa Zadarskom i Šibensko-kninskom i mogućeg oblikovanja jedinstvene NUTS 3 regije u središnjem dijelu Jadranske Hrvatske koja bi, za razliku od postojećeg stanja, zadovoljila europski demografski kriterij od 150.000 do 800.000 stanovnika s jedne strane, te bi, s druge strane, bila dobro uklopljena u funkcionalne gravitacijske odnose u NUTS 2 regiji Jadranskoj Hrvatskoj. Budući da obrada teme zahtjeva...
Luke na Makarskom primorju 1918. – 2000. g.
Luke na Makarskom primorju 1918. – 2000. g.
Valentina Lasić
Makarsko primorje smješteno je u srednjoj Dalmaciji i obuhvaća 53 km priobalnog pojasa u duljinu i od 4 do 7 km u širinu. Proteže se od zaljeva Velika Vruja kod prijevoja Dubci na sjeverozapadu, preko planine Biokovo i njegovog ogranka – planine Rilić do rta Kokuljica na jugoistoku. Kroz povijest Primorje se dijelilo na Donje i Gornje, pri čemu Donje Primorje obuhvaća mjesta Brela, Bast, Bašku Vodu, Veliko Brdo, Makar, Kotišinu, Makarsku, a Gornje Tučepi, Podgoru, Drašnice,...
Media discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk
Media discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher Rundfunk
Iva Krtalić Muiesan
Gerrmany is a country of migration and continues to be so, increasingly becoming a society of diverse ethnic and cultural identities. Today, over one fifth of its inhabitants have a so-called migration background, defined either as having migrated themselves or having at least one parent who has migrated to Germany. In institutional politics, or in the media, this reality is, however, often represented in a fragmented, belated, or even contradictory manner. At the same time, ways of...
Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada
Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada
Artur Garcia Fuster
L’obra de l’escriptor català Jesús Moncada, fins ara, s’havia circumscrit a uns pocs anàlisis lingüístics i a uns escadussers treballs d’interpretació literària que, o bé només analitzaven qüestions molt concretes (fraseologia) o bé només atenien aspectes tangencials de la seva obra (metaficció). La voluntat d’aquesta tesi doctoral, “Memòria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesús Moncada”, era la de trobar un fil conductor que pogués unir tota la producció...
Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru
Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru
Nikola Protrka
Temeljem različite percepcije međunarodne suradnje u kibernetičkom prostoru, kao i sigurnosti koja je ugrožena činjenjem kaznenih djela iz ove domene, autor je istražio i analizirao trenutno stanje aspekta poimanja kibernetičkog prostora, kao i kibernetičke sigurnosti koja je ugrožena činjenjem raznih kaznenih djela u kibernetičkom prostoru, odnosno kiberkriminala. Autor komparativno analizira pravna rješenja nekih europskih zemalja kao i obrasce te institucije međunarodne...
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.
Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.
Branko Kasalo
Cilj ovoga rada je prikazati zapadne poglede na neke ključne elemente onoga što bi se moglo nazvati jugoslavenskom krizom. Tematski okvir rada predstavlja s jedne strane razdoblje neposredno prije smrti Josipa Broza Tita 1980. koje je označilo ključnu prekretnicu u povijesti jugoslavenske države, a s druge strane rad je omeđen procesom uspona i konsolidacije moći Slobodana Miloševića u razdoblju oko 1987. godine. Rad se temelji na neobjavljenim i objavljenim izvorima. Najveći dio...
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci
Branko Metzger-Šober
Osnivanje riječke Galerije likovnih umjetnosti u dostupnoj se literaturi tretira kao izolirani politički čin poslijeratne narodne vlasti. Propitivanje regionalnoga likovnog života u desetljećima i godinama koje su prethodile kao i postojanje drugih povijesnih preduvjeta na čijim je zasadima izrasla ova značajna regionalna i nacionalna galerijska ustanova do sada je bilo potpuno apstrahirano i izvan interesa sustavnih proučavanja. Službeni stavovi mlade narodne vlasti s ignoriranjem...
Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama
Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijama
Jurica Grzunov
Tema ove doktorske disertacije pametne su turističke destinacije te aktivnosti koje utječu na njihov razvoj i upravljanje. S obzirom na kontinuirani globalni porast broja turističkih dolazaka te na intenzivan razvoj novih tehnologija koje utječu na sve faze turističkog putovanja, u turističkim se destinacijama javlja sve veća potreba za razvojem moderne informacijsko-komunikacijske infrastrukture i kontinuiranim praćenjem podataka vezanih uz turiste, ali i sve ostale dionike u...
Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini
Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini
Dejana Golenko
Koncept informacijske pismenosti u području prava u Republici Hrvatskoj neistraţeno je područje. S obzirom na neistraţenost fenomena informacijske pismenosti u području prava u Republici Hrvatskoj, cilj je rada na temelju istraţivanja strateških dokumenta i kurikuluma institucije i stajališta nastavnog osoblja prema konceptu informacijske pismenosti i njihovog stajališta o informacijskim vještinama studenata posebice u području prava, kao i stavova i iskustva knjiţničara vezana...
Model upravljanja informacijskom sigurnošću u usklađivanju s europskom pravnom regulativom zaštite podataka
Model upravljanja informacijskom sigurnošću u usklađivanju s europskom pravnom regulativom zaštite podataka
Natalija Parlov
Europsko je Jedinstveno digitalno tržište (DSM), zahvaljujući e-trgovini i e-upravi, jedan od najvažnijih pokretača europskog gospodarstva. Zbog značajnih promjena uslijed novih načina poslovanja u okolnostima digitalne ekonomije donesen je regulatorni okvir koji ne ovisi o državnim granicama i usmjeren je ka zaštiti privatnosti te informacijskoj sigurnosti. Europski regulativa vezana uz zaštitu osobnih podataka ne nudi procesno primjenjiv način usklađivanja organizacija...
Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građe
Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građe
Ana Vukadin
Tema rada je mogućnost poboljšanja bibliografske organizacije informacija o transmediju u okviru dvaju konceptualnih modela bibliografskih podataka, FRBR-Library Reference Model (FRBR-LRM) i FRBRoo. Transmedij je prijenos dijelova iste sadržajne cjeline kroz različite medije (npr. književni tekst, film, strip itd.), koji moţe uključivati i interaktivne objekte, događaje i tehnologije. Ključni elementi bibliografske organizacije transmedija su okupljanje dijelova transmedijske...
Modeli mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika
Modeli mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnika
Mihael Plećaš
Hrvatski se ukupni, pa stoga i robni, izvoz može povećati i djelotvornijom gospodarskom diplomacijom. Međutim, vrijedno je problematizirati provodi li hrvatska gospodarska diplomacija one aktivnosti koje hrvatski izvoznici od nje očekuju. Nadalje, upitno je pokrivaju li rezultati rada hrvatske gospodarske diplomacije troškove njezina djelovanja. Stoga, u ovome se doktorskom radu problematizira djelotvornost (engl. Effectiveness) rada hrvatske gospodarske diplomacije, odnosno rezultati...

Paginacija