Paginacija

Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u  europskom kontekstu
Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu
Magdalena Getaldić
Prikazom povijesti sakupljanja sadrenih odljeva u radu se naglašava bogata tradicija velikih europskih zbirki različitih institucija i muzeja u prikupljanju sadrenih odljeva skulpture iz razdoblja antike i srednjeg vijeka. Povratak interesa i znanstvene pozornosti za sadrene odljeve krajem 20. i početkom 21. stoljeća, svjedoče o intenzivnom istraživanju njihove povijesti i vrijednosti. Na nizu recentno novopostavljenih zbirki i pojačanom interesu za njima, gdje se odljevi...
Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i  zaštita
Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu – istraživanje i zaštita
Antonija Gluhan
Zidne slike u palači Bajamonti Dešković u Splitu reprezentativan su primjer oslikavanja svjetovnih prostora 19. stoljeća u Dalmaciji. Vrijedan su segment hrvatske kulturne baštine koji je zbog pretrpljenih oštećenja i ugrožene stabilnosti postao predmetom konzervatorskorestauratorskih radova. Istraživanja koja su prethodila radovima ukazala su na nedostatak podataka i izostanak sustavne obrade zidnog slikarstva 19. stoljeća u Dalmaciji. Postupak valorizacije, kao začetak...
Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju
Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju
Mate Juric
Tema ove doktorske disertacije su procesi čitanja u tiskanom i digitalnom okruženju. Uslijed povećane dostupnosti uređaja koji omogućuju čitanje s ekrana postavlja se pitanje javljaju li se promjene u razinama pamćenja i razumijevanja te u subjektivnim iskustvima pri čitanju. Teorijski okvir obuhvaća opće pristupe proučavanju čitanja, kao i pristupe koji uzimaju u obzir specifičnosti čitanja u digitalnom okruženju. Wilsonova teorija informacijskog ponašanja korištena je kao...
Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća
Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća
Đurđina Lakošeljac
Šibensko zlatarstvo na području kasnosrednjovjekovnog šibenskog kotara te Skradina i Visovca do sada je bilo veoma skromno istraženo, stoga je cilj ovoga rada bila izrada prve monografije šibenskog gotičkog zlatarstva u razdoblju od osnutka Šibenske biskupije 1298. pa do osmanlijskog zauzeća Skradina 1522. godine. S tom svrhom provedena su prva sustavnija arhivska i terenska istraživanja, na čijim se rezultatima zasniva ova doktorska disertacija koja se bavi ukupnom zlatarskom...
Školstvo u Istri od 1870. do 1914. godine
Školstvo u Istri od 1870. do 1914. godine
Dijana Muškardin
Novi školski zakoni doneseni na razini države omogućili su reformu dotadašnjeg školstva, a pokrajinske inačice temeljnih školskih zakona nakon 1870. godine najavile su novo razdoblje u razvoju i modernizaciji pučkog školstva u Istri. Donošenjem državnih školskih zakona 1868. i 1869. godine postavljena su osnovna načela uloge školstva i obrazovanja u društvu te utvrđeni temelji kasnijem razvoju državnoga školstva. Školska zakonska regulativa je tako sustavno ...
Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i kućanstava u  posttranzicijskoj Hrvatskoj
Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i kućanstava u posttranzicijskoj Hrvatskoj
Augustin Derado
Životne strategije i strategije preživljavanja obrasci su djelovanja kojima pojedinci i kućanstva nastoje održavati i poboljšavati svoje uvjete života. Ova doktorska disertacija prva je studija životnih strategija u Hrvatskoj koja kvalitativnom metodologijom istražuje pojedince i kućanstva sa širokim rasponom sociodemografskih karakteristika, kao i prva studija koja u ovom području primjenjuje bourdieuovski teorijski pristup. Ciljevi rada su identificirati i opisati različite...

Paginacija