disertacija
Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobalja

Duško Marušić (2017)
Sveučilište u Zadru