disertacija
Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava

Maja Jadrešin (2016)
Sveučilište u Zadru