disertacija
Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939.

Darija Hofgräff (2018)
Sveučilište u Zadru