disertacija
Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka Šimića

Mila Pandžić (2017)
Sveučilište u Zadru