Paginacija

Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom području
Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom području
Ana Jordan Knežević
Disertacija obrađuje ranokršćansku arhitekturu u Zadru i na širem zadarskom području, točnije na prostoru koji obuhvaća današnja Zadarska nadbiskupija. Radnja ima primarni zadatak da utvrdi kontinuitet koji su ranokršćanske crkve imale u vrijeme predromanike. U cilju njegova dokazivanja i tumačenja, kroz nekoliko povezanih cjelina pristupa se analizi ranokršćanske arhitekture, crkvenog kamenog namještaja te nekropola koje se početkom srednjeg vijeka organiziraju uz postojeće...
Arheološki pristupi analizi i kategorizaciji kulturnog krajolika
Arheološki pristupi analizi i kategorizaciji kulturnog krajolika
Šime Vrkić
Tema rada je kulturni krajolik područja nekadašnje teritorijalno-administrativne jedinice Općine Obrovac. Unatoč velikoj geografskoj raznolikosti to područje bilo je oblikovano kao jedinstvena povijesna cjelina okupljena oko grada Obrovca, koji je stoljećima bio administrativno, političko, ekonomsko i prometno središte ovog dijela sjeverne Dalmacije. Tek su ratni događaji iz 1990-ih godina donijeli radikalne promjene u kojima je obrovačko područje izgubilo svoj nekadašnji...
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Martina Pavković
Vjekoslav Alois Bastl (1872.-1947.) jedan je od predvodnika hrvatske arhitektonske protomoderne na početku dvadesetog stoljeća. Arhitekt češkog porijekla proveo je većinu života u Zagrebu gdje je realizirao većinu projekata tijekom gotovo četiri desetljeća duge karijere. Prošao je razvojni put od prvotnog obrazovanja u duhu historicizma, preko projektantskih faza secesije i neoklasicizma do završnog razdoblja pod utjecajem internacionalnog stila. Temeljnu naobrazbu završio je na...
Autoetnografski elementi u audiovizualnim zapisima o Domovinskom ratu u  sjevernoj Dalmaciji
Autoetnografski elementi u audiovizualnim zapisima o Domovinskom ratu u sjevernoj Dalmaciji
Ivana Rupić
U ovoj doktorskoj disertaciji istražuju se autoetnografski elementi u audiovizualnim zapisima o Domovinskom ratu na području sjeverne Dalmacije od 1991.-1995. godine. Za analizu audiovizualnih zapisa izabrana je analiza vizualnog diskursa koja posvećuje više pozornosti pojmu diskursa koji je artikuliran kroz različite vrste vizualnih slika (kao i druge vrste izražavanja). U radu se audiovizualni zapisi proučavaju kao osobni doživljaji rata ispričani kroz kadrove emocija,...
Cezarov Ilirik
Cezarov Ilirik
Feđa Milivojević
Nakon intenzivnog političkog sukoba Gaja Julija Cezara i Senata, vođenog Markom Porcijem Katonom, priobalni pojas istočne obale Jadrana 59. g. pr. Kr. u potpunosti se integrirao u rimski sustav. Izglasavanjem Vatinijeva zakona u Narodnoj skupštini službeno je osnovana provincija Ilirik, koju je zajedno s Cisalpinskom Galijom na upravu dobio Cezar i tako postao njezin prvi upravitelj. U periodu od pet godina, koliko je uprava nad Cisalpinom i Ilirikom zakonom određena, Cezar je...
Colocacións co verbo soporte «dar» en galego e español mailos seus equivalentes en  lingua croata
Colocacións co verbo soporte «dar» en galego e español mailos seus equivalentes en lingua croata
Alejandro Martinez Vicente
Esta tese ten como obxectivo recompilar e analiza-lo aparato colocacional co verbo soporte «dar» en galego e castelán, así como establece-los equivalentes que teñen en croata. Deste xeito hai, por unha banda, un estudo das colocacións con verbo soporte (CVS) para cada unhas da linguas iberorrománicas, ademais dun dos mencionados equivalentes croatas. Por outra banda, tamén se fará unha análise contrastiva entre as recompilacións das tres linguas. A análise das CVS...
Culture in the Age of Biopower
Culture in the Age of Biopower
Gordan Maslov
The work aims to problematize Michel Foucault’s contribution to theories of power. Foucault’s work contributed substantially to a new field of critical theory, the so-called “biopolitical studies”, a field within which authors in different and sometimes antagonistic ways use and redefine Foucault’s different concepts, such as biopower, discipline, subjectivization, governmentality etc., with the aim to understand different cultural phenomena which define the sphere of politics...
Decentralisation of cultural policy and participatory governance in culture – examples of Croatian practices
Decentralisation of cultural policy and participatory governance in culture – examples of Croatian practices
Ana Žuvela
This thesis studies decentralisation of cultural policy and participatory cultural governance in Croatia from 2000 to 2017. Decentralization as a process implies territorial dispersion of cultural policy’s competences and resources but is also a method for devolution of power/authority, enabling amplification of cultural democracy and participative governance practices (Katunarić, 2003; Kawashima, 2004). Participatory governance is situated in “institutional voids”, or institutional...
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu
Vinka Marinković
Dioklecijanova palača u Splitu sagrađena je na prijelazu iz 3. u 4. st. po Kr. kao rezidencija umirovljenog augusta i osnivača tetrarhije Dioklecijana. S obzirom na stanje sačuvanosti, istraženosti i količinu publiciranog materijala, izvrsno je uporište za istraživanje tipološki i funkcijski sličnih građevina. Iz rimske palače razvila se srednjevjekovna općina, a potom suvremeni moderni grad Split. Kontinuitet života u zoni carske palače uvjetovao je mnoga oštećenja izvornog...
Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u njemačkom i hrvatskom jeziku  (na primjeru mrežnih komentara izborne kampanje)
Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u njemačkom i hrvatskom jeziku (na primjeru mrežnih komentara izborne kampanje)
Marija Perić
Deminutivi i augmentativi evaluativna su sredstva koja su česta u izražavanju negativne evaluacije tj. negativnog stava. Cilj ove doktorske disertacije je izraditi model za kontrastivnu analizu upotrebe deminutiva i augmentativa u njemačkom i hrvatskom jeziku te utvrditi sličnosti i razlike u njihovoj upotrebi u sklopu evaluacije i verbalne agresije. Korpus istraživanja obuhvaća komentare čitatelja na političku kampanju 2017. (parlamentarni izbori u Njemačkoj i lokalni izbori...
Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga
Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjiga
Samanta Paronić
U radu se osvjetljavaju aspekti demografske, društveno-gospodarske, obiteljske i kulturne povijesti barbanskoga mikroprostora. Obrađuju se podaci iz matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih za razdoblje od 1815. do 1900. te iz knjige Status animarum iz 1882. s ciljem rekonstrukcije demografske slike Župe, a pritom se koristi kvantitativna, odnosno statistička te analitička metoda. U početnome dijelu donosi se pregled dosadašnjih povijesnodemografskih istraživanja istarskoga...
Desarrollo del conocimiento fraseológico en los estudiantes de ELE a través de una herramienta lexicográfica por niveles del MCER
Desarrollo del conocimiento fraseológico en los estudiantes de ELE a través de una herramienta lexicográfica por niveles del MCER
Maria del Pilar Valero Fernandez
En la presente tesis doctoral, por un lado, se ha perseguido verificar el conocimiento fraseológico, en particular de las locuciones, que disponen los discentes de nivel A1-A2 como estudiantes de ELE. Para ello, se ha desarrollado tanto una muestra lexicográfica como un cuestionario de locuciones cuyos resultados fueron fruto de un riguroso análisis de un conjunto de manuales de ELE y de las sugerencias indicadas por el PCIC. El resultado, asimismo, de la ejecución del cuestionario por...

Paginacija