Paginacija

Žanrovski prikaz Lucićeva Vartla
Žanrovski prikaz Lucićeva Vartla
Sara Belas
Antologija Vartal sastavljača i humanista Petra Lucića sastavljana je u rasponu od dvadeset godina. Lucić, humanistički obrazovan, potaknut znanjima i željom za očuvanjem pisane hrvatske riječi mnogih dalmatinskih pisaca, sjedinio je tekstove u antologiju koja je do našeg vremena došla nepotpuna sa sto trideset i jednim tekstom. Vartal je riznica blaga srednjovjekovne i (pred)renesansne književnosti mnogih autora (Marko Marulić, Šiško Menčetić, Mavro Vetranović itd.) i...
Željeznički promet i turizam u Francuskoj, Švicarskoj i Austriji
Željeznički promet i turizam u Francuskoj, Švicarskoj i Austriji
Senka Batistić
Turizam se u Europi počeo razvijati tijekom 17. i 18. stoljeća kada su započela putovanja pod nazivom „The Grand Tour od Europe”. Saznanja o takvoj vrsti putovanja ukazuju na primarne motive tadašnjih putovanja koji se razlikuju od današnjih. Temeljem prikupljenih podataka može se uvidjeti razina razvijenost željezničkog prometa i turizma u Francuskoj, Austriji i Švicarskoj. U Francuskoj se željeznički promet počeo razvijati 1927. godine te je danas izrazito razvijen kao i...
Žena u arhivskim pričama Dubrovačke Republike
Žena u arhivskim pričama Dubrovačke Republike
Andrea Čupić
Na temelju zabilježenih sudskih spisa s Kaznenog suda u Dubrovniku te sudskih istraga i prijava, prikazuju se arhivske priče koje obogaćuju povijesni duh iz razdoblja Dubrovačke Republike, ulazeći u intimu društva i pojedinaca. Cilj je završnoga rada staviti naglasak na položaj žene u vrijeme Republike, njezin status u društvu, ograničenu slobodu kretanja te naposljetku pokušaj jednačenja s muškarcem, kao posljedica dugostoljete mizoginije.
Žene na tržištu rada i obiteljski odnosi
Žene na tržištu rada i obiteljski odnosi
Karmen Petković
Ovaj rad se bavi dvostrukom ulogom žena u modernom društvu te povezanošću plaćenog rada žena s obitelji i obiteljskim odnosima. U suvremenom društvu žene zauzimaju sve veći dio tržišta te su sve više obrazovane, ali unatoč tome nisu pošteđene obavljanja kućanskih poslova. U vezi s time, žene obavljaju dvojaku ulogu kada se govori o usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza. Upravo zato je svrha ovog rada, kroz uvid u različite znanstvene članke, dobiti uvid u...
Žene u Osmanskom Carstvu u ranom novom vijeku
Žene u Osmanskom Carstvu u ranom novom vijeku
Lorena Pahljina
U ovome se završnom radu razmatra društveni položaj i svakodnevnica žena u Osmanskom Carstvu. Prva poglavlja posvećena su kratkom prikazu društvenih i religijskih normi koje su uvelike utjecale na formiranje svakodnevice osmanskih žena. Naredno se razmatraju sličnosti i razlike između života žena na selu, u gradu te naposlijetku na sultanovu dvoru. U spomenutim se trima poglavljima iznose zapisi nekih ranonovovjekovnih putopisaca Osmanskog Carstva te također europskih...
Žene u Ovidijevom djelu Ars amatoria, prva knjiga
Žene u Ovidijevom djelu Ars amatoria, prva knjiga
Tihana Vinković
U središtu pozornosti ovog završnog rada nalaze se žene koje se spominju u prvoj knjizi Umijeće ljubavi (Ars amatoria). Umijeće ljubavi, napisano 2. ili 1. godine pr. Kr., jedno je od glavnih Ovidijevih ljubavnih elegija. Ono je parodično-didaktički ep, koji je napisan u elegijskom distihu. Sastoji se od tri knjige, od kojih se prve dvije odnose se na muškarce, dok se treća knjiga odnosi na žene. Iako je prva knjiga posvećena muškarcima, u ovom radu će se proučavati koje žene...
Žene u doba Rimskog Kraljevstva
Žene u doba Rimskog Kraljevstva
Lea Kralj
U ovom radu analiziraju se prikazi žena u razdoblju Rimskoga Kraljevstva na temelju ne tako brojnih podataka koje donose antički autori. Glavni je izvor o ženama iz toga razdoblja Livijevo povijesno djelo Ab urbe condita, a njegov prikaz nadopunjuje se podacima koje donose drugi antički pisci kao što su rimski pjesnici Enije, Vergilije i Ovidije te grčki povjesničar Teopomp i biograf Plutarh. Posebna pažnja u ovom radu posvećena je uspoređivanju žena različitih narodnosti. Za...
Žene u komedijama Marina Držića
Žene u komedijama Marina Držića
Laura Grbić
Žene, kao nepovlašteni sloj u društvu, tijekom šesnaestoga stoljeća u Dubrovniku nisu imale nikakva prava ni privilegije. Osnovno pravo, i ujedno i njihov životni cilj, bila je udaja te rađanje i odgoj djece. Žene su muškarcima služile kao objekt, sredstvo putem kojega mogu doći do potomstva. Smjele su boraviti samo u vlastitoj kući i u crkvi. Ako nisu bile udane, morale su ići u samostan inače bi bile osuđivane od ostalih. Ovakav stav prema ženama u svojim je djelima iznio i...
Žene u usmenim pjesmama doline Neretve
Žene u usmenim pjesmama doline Neretve
Nora Blažević
Usmena je književnost ona književnost koju je narod stoljećima stvarao, čuvao i prenosio budućim naraštajima usmenim putem, dok je nisu zapisali skupljači narodnoga blaga. No, još uvijek nije sve zapisano. Usmena književnost govori mnogo više nego što se smatra o jednome narodu; njegovoj kulturi i čovjeku. Stoga je cilj ovoga rada bio utvrditi u kojoj mjeri odabrane pjesme iz neretvanskih pjesmarica te prikupljene i zapisane pjesme na terenu tijekom ovoga istraživanja zapravo...
Ženidbena politika europskih dinastičkih kuća u ranom novom vijeku
Ženidbena politika europskih dinastičkih kuća u ranom novom vijeku
Ina Marin
Ženidbena politika europskih dinastičkih kuća u ranom novom vijeku Tijekom ranog novog vijeka europska globalna politika u najvećoj mjeri ovisila je o politici vodećih europskih zemalja, preciznije, o politici njihovih vladajućih kuća. Vrlo važan čimbenik u kreiranju njihove vanjske, ali isto tako i unutrašnje politike predstavljala je ženidbena politika. Sklapanjem brakova između dinastičkih kuća različitih zemalja nastojalo se učvrstiti vlastite političke pozicije na...
Ženska (ratna) proza 90-ih godina 20. stoljeća
Ženska (ratna) proza 90-ih godina 20. stoljeća
Matea Nosić
Diplomski rad tematizira žensku (ratnu) prozu 90-ih godina 20. stoljeća. Analizira se pojam ženskog pisma, a u glavnom dijelu rada devedesete, ratne godine u književnosti. Iako su književnice kako u hrvatskoj, tako i u svjetskoj književnosti manje zastupljene nego književnici, one su te koje su književnosti dale poseban, „ženski“ pečat, unijele drugačiju emociju te su tako svojom hrabrošću, intimnošću utjecale na popularnost, stvaranje čitateljske publike kao i na...
Ženski identiteti u dramama „Posljednja karika“ L. Kaštelan i „Tri zime“ T. Štivičić
Ženski identiteti u dramama „Posljednja karika“ L. Kaštelan i „Tri zime“ T. Štivičić
Mia-Đana Mrkić
U ovome završnome radu prikazuju se ženski identiteti u dramama Posljednja karika i Tri zime autorica Lade Kaštelan i Tene Štivičić. Cilj ovoga rada bio je prikazati složene ženske identitete koje su autorice istaknule u svojim djelima. Budući da obje drame pripadaju žanru ženskog urbanog dramskog pisma, u radu će biti ukratko prikazane kratke književne biografije autorica te će biti definiran žanr kojemu njihova djela pripadaju. Potom će se ukazati na svojstva koja čine...

Paginacija