disertacija
Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih Glagoljaša

Ante Topčić (2016)
Sveučilište u Zadru