prilog
Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije
Prilog II

Sanja Horvatinčić