disertacija
Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije

Sanja Horvatinčić (2017)
Sveučilište u Zadru