disertacija
Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanja

Nina Čuljak (2017)
Sveučilište u Zadru