disertacija
Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građe

Ana Vukadin (2017)
Sveučilište u Zadru