Paginacija

Analiza reklama protiv starenja u hrvatskim časopisima
Analiza reklama protiv starenja u hrvatskim časopisima
Lea Stojanović
Društvene percepcije starenja odnose se prema procesu starenja kao prema negativnom razdoblju života u kojemu osoba gubi dio sebe te društveno i kulturno nazaduje. Strah od starenja i fizičkih znakova starenja proizlazi iz društvenih ideala ljepote koji potiču mladolik izgled, dok mediji formiraju i reprezentiraju društvene standarde i očekivanja. U ovom radu provedena je semiotička analiza i analiza sadržaja reklama protiv starenja u hrvatskim časopisima, a podaci su i brojčano...
Analiza ruskih frazema sa somatskim sastavnicama
Analiza ruskih frazema sa somatskim sastavnicama
Gloria Brajković
U ovome se radu analiziraju ruski frazemi sa somatskom sastavnicom, odnosno oni frazemi koji kao komponentu imaju dio tijela i koji čine najveći dio frazeološkog fonda svakog jezika. Budući da ruska i hrvatska frazeologija obiluju somatskim frazemima, u radu su obuhvaćeni frazemi koji kao sastavnicu imaju dijelove tijela i unutarnji organ glava, ruka, noga, oči i srce. Prvi je dio rada posvećen frazeologiji te definiciji, opisu i klasifikaciji frazema, a drugi analizi frazema s...
Analiza sadržaja Facebook stranice Gradske knjižnice Zadar
Analiza sadržaja Facebook stranice Gradske knjižnice Zadar
Monika Majstorović
Ovaj rad bavi se analizom sadržaja objava Gradske knjižnice Zadar na društvenoj mreži Facebook. Rad je podijeljen u dva dijela, teorijski dio koji se oslanja na literaturu te istraživanje. Prvi dio rada opisuje što su društvene mreže, zajedno s kratkim osvrtom na njihovu povijest i korištenje društvene mreže Facebook na koju ovaj rad ima naglasak. Rad se nakon toga fokusira na upotrebu društvenih mreža u knjižnicama. Objašnjava svrhu alata Web 2.0 te mogućnosti koje...
Analiza sadržaja hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku
Analiza sadržaja hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku
Matija Sovulj
Ovaj se rad bavi analizom sadržaja hrvatskih narodnih knjižnica na društvenoj mreži Facebook. Rad je podijeljen na dva dijela, teorijski koji se temelji na stručnoj literaturi i istraživački dio. U teorijskom su dijelu prikazane osnovne informacije vezane uz pojmove weba 2.0, knjižnice 2.0, društvenih mreža i naposljetku najpopularnije društvene mreže Facebook. U literaturi koja se bavi istraživanjem uporabe društvene mreže Facebook u knjižnicama prevladavaju tri kategorije...
Analiza sadržaja podrubrike Glazba na portalima  Jutarnji.hr i Večernji.hr
Analiza sadržaja podrubrike Glazba na portalima Jutarnji.hr i Večernji.hr
Tonia Tolja
Zbog digitalizacije i dostupnosti interneta, sve veći broj čitatelja novina odustaju od tiskanih medija te se okreću njihovim online izdanjima, odnosno novinskim portalima. Pristup informacijama je uvelike olakšan i na ovaj način u samo par sekundi, koristeći naravno uređaje poput pametnih telefona ili računala, možemo pročitati najnovije vijesti i doznati najnovija događanja iz različitih područja, bilo da se radi o politici, sportu, ekonomiji ili kulturi. Postojanje kulture u...
Analiza sadržaja rubrike i podrubrika ‘Putovanja’ na portalima Dnevnik.hr, Net.hr i Večernji.hr
Analiza sadržaja rubrike i podrubrika ‘Putovanja’ na portalima Dnevnik.hr, Net.hr i Večernji.hr
Ana Štrelov
Turizam je gospodarska djelatnost kojom Hrvatska ostvaruje značajan profit. Ministarstvo turizma objavilo je podatke za 2018. godinu koji potvrđuju status Hrvatske kao jedne od najpopularnijih turističkih destinacija, koja svake godine bilježi rast u dolascima i ostvarenim noćenjima. Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je tijekom 2018. godine ostvareno 18.666.580 dolazaka i 89.651.789 noćenja domaćih i stranih turista (Dolasci i noćenja domaćih i stranih...
Analiza sadržaja članaka tabloida 24 sata o izbjegličkoj krizi
Analiza sadržaja članaka tabloida 24 sata o izbjegličkoj krizi
Marijana Rubinić
U ovom završnom radu prezentiraju se rezultati istraživanja prikaza izbjegličke krize 2015. godine u člancima najprodavanijeg hrvatskog dnevnog lista, tabloida 24 sata, u razdoblju najvećeg intenziteta dolaska izbjeglica na hrvatske granice (razdoblje od 16. rujna 2015. do 16. veljače 2016.). Cilj ovog istraživanja, obavljenog metodom analize sadržaja, bio je istražiti način na koji se pisalo o izbjegličkoj krizi u člancima analiziranog tabloida, koji kao najčitanija tiskovina...
Analiza sastava i količine naplavljenog otpada u uvali Lojena u NP Kornati
Analiza sastava i količine naplavljenog otpada u uvali Lojena u NP Kornati
Anđela Oljica
Jedan od glavnih problema današnjice su velike količine raznog otpada koji završava u morskom okolišu. Procjenjuje se da 80% otpada u morskim ekosustavima nastaje kao rezultat ljudske aktivnosti na kopnu dok je preostalih 20% posljedica neodgovornog pomorskog prometa, turističkog posjećivanja i ribarstva. Prisustvo naplavljenog otpada narušava vrijednosti naših zaštićenih područja pa tako i Nacionalnog parka Kornati. Smatra se da je značajan dio prikupljenih naplavina nastao na...
Analiza sigurnosti informacijskih sustava na primjeru e-zdravstva u Hrvatskoj
Analiza sigurnosti informacijskih sustava na primjeru e-zdravstva u Hrvatskoj
Deni Ivanov
Informacijski sustav je skup povezanih dijelova: informacije, ljudi, materijalno-tehničke komponente, nematerijalne komponente, organizacijske komponente. Temeljne funkcije informacijskog sustava su prikupljanje i unos podataka, prijenos podataka, čuvanje i obrada podataka. Informacijske sustave s obzirom na vrstu softvera kojim se koriste mogu se podijeliti na generičke i naručene. Zaštita informacijskih sustava može se razdijeliti na fizičku i logičku. Fizička sigurnost obuhvaća...
Analiza slogana županijskih turističkih zajednica Hrvatske prije i u vrijeme pandemije COVID-19
Analiza slogana županijskih turističkih zajednica Hrvatske prije i u vrijeme pandemije COVID-19
Nikolina Antičević
Predmet istraživanja bio je utvrditi vrijednosni prijedlog slogana bazirajući se na obradu postojećih slogana turističkih zajednica odabranih teritorijalnih jedinica unutar Republike Hrvatske, a problem ispitati kako slogani utječu na ostvarenje turističkih dolazaka, koja je taktika koju ispitanici koriste kako bi saželi svoje distinktivne prednosti prije i za vrijeme pandemije COVID- 19. Cilj rada bio je utvrditi način na koji vodstvo županijskih turističkih zajednica donosi...
Analiza stanja i prijedlog modela upravljanja prometom u mirovanju na području grada Šibenika
Analiza stanja i prijedlog modela upravljanja prometom u mirovanju na području grada Šibenika
Josip Belamarić
U ovom radu analizira se promet u mirovanju na području grada Šibenika. Cilj rada je istraživanje postojećeg stanja parkirališnog prostora te se u radu opisuju sve važnije značajke, načela, pravila i instrumenti o problematici parkiranja. Također, u radu se prikazuje prometni sustav grada te se analizira njegova prometna infrastruktura i informacijsko–tehnološki sustavi organizatora parkiranja. Istražuje se na koji način Grad Šibenik upravlja prometnom politikom, odnosno...
Analiza sudjelovanja učenika s teškoćama na satu tjelesne i zdravstvene kulture
Analiza sudjelovanja učenika s teškoćama na satu tjelesne i zdravstvene kulture
Josipa Kavain
Tema ovog diplomskog rada je Analiza sudjelovanja učenika s teškoćama na satu tjelesne i zdravstvene kulture. Sat tjelesne i zdravstvene kulture važan je za skladan razvoj učenika sa i bez teškoća. On ima pozitivan utjecaj na razvijanje socijalne, mentalne i tjelesne sposobnosti svih učenika pa tako i učenika s teškoćama u razvoju. S obzirom na važnosti koje tjelesna aktivnost ima za učenike s teškoćama, cilj ovog istraživanja bio je ispitati učitelje razredne nastave o...

Paginacija