disertacija
Dekoracija Dioklecijanove palače u Splitu

Vinka Marinković (2016)
Sveučilište u Zadru