diplomski rad
Uloga asistenta u radu s učenicima s kombiniranim smetnjama (specifične teškoće učenja i mentalni deficit)

Maja Mataija (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću