završni rad
Korištenje društvene mreže Facebook među studentskom populacijom Sveučilišta u Zadru

Maja Paska (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za sociologiju