disertacija
Književni prilozi u Katoličkoj Dalmaciji (1870. – 1898.)

Mario Soljačić (2018)
Sveučilište u Zadru