disertacija
Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića
odnos teologije i književnosti

Venesa Manavski (2018)
Sveučilište u Zadru