završni rad
Morfološke karakteristike samoniklih maslina (Olea europaea L.) na otoku Ugljanu

Franka Klanac (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu