disertacija
Keramika tankih stijenki s područja rimske Murse

Mirna Crnković (2017)
Sveučilište u Zadru