diplomski rad
Metafora, metonimija i sinegdoha u nastavi likovne kulture

Milan Pleša (2018)
Sveučilište u Zadru
Odjel za nastavničke studije u Gospiću