diplomski rad
Elektroničko nasilje i društvene mreže

Ivana Panžić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Podaci o radu
NaslovElektroničko nasilje i društvene mreže
AutorIvana Panžić
Voditelj/MentorLjiljana Zekanović-Korona (mentor)
Sažetak rada
Internet je svjetska komunikacijska mreža. To je javno dostupna, globalna, paketna, podatkovna mreža koja povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola. Društvena mreža je vrsta Internetskog servisa koji služi za međusobno povezivanje korisnika društvenih mreža. ISP (Internet service provider) tvrtke korisnicima pružaju usluge spajanja na Internet. U Hrvatskoj postoje komercijalne i akademske ISP tvrtke. Postoji niz raznih vrsta društvenih mreža. Neke od najpopularnijih su chat sobe, forumi, blogovi i elektronička pošta. Najviše zlostavljanja preko Interneta ipak se odnosi na popularne mreže današnjice kao što su Facebook, Instagram i Youtube. Elektroničko nasilje je svaka zlonamjerna i ponavljana uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi se nekome nanijela šteta. Elektroničko nasilje uključuje poticanje grupne mržnje, napade na privatnost, uznemiravanje, uhođenje, vrijeđanje, nesavjestan pristup štetnim sadržajima, širenje nasilja i uvredljive komentare. Nasilnici žele osjećati kontrolu i moć nad drugima te im zbog toga nedostaje suosjećanja za žrtve. Nasilnici su vrlo često i sami bili žrtve fizičkog zlostavljanja i nasilništva. Žrtve nasilništva većinom su slabije od nasilnika. One su ekonomski, fizički, rastom ili spolom slabiji i zbog toga podložniji napadima. Uglavnom nemaju mogućnosti da pruže otpor. Najčešće su žrtve početnici na Internetu te ljudi koji su neiskusni u pitanjima mrežnog bontona. Nasilničko ponašanje može izazvati brojne posljedice kao što su usamljenost, depresivnost, tugu, uplašenost, nesigurnost, nisko samopouzdanje pa i bolest, što ostaje prisutno dalje kroz život. Internet je globalan i teško mu je nametnuti pravni okvir te su mnogi ljudi uvjereni da Internetom vlada potpuno bezakonje no to ipak nije istina.
Ključne riječielektroničko zlostavljanje mladi Internet računalo društvene mreže
Naslov na drugom jeziku (engleski)Cyberbullying and social media
Povjerenstvo za obranuVinko Bakija (predsjednik povjerenstva)
Ljiljana Zekanović-Korona (član povjerenstva)
Vesna Kalajžić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zadru
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za turizam i komunikacijske znanosti
MjestoZadar
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Komunikologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaPoduzetništvo u kulturi i turizmu
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. oec.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Internet is a global communications network. It is a publicly accessible global packet data network that connects computers and computer networks using the protocol of the same name. A social network is a type of Internet service that is used to interconnect users of social networks. ISP (Internet service provider) company provides connection services to the Internet. In Croatia there are commercial and academic ISP companies. There are a number of different types of social networks. Some of the most popular are chat rooms, forums, blogs and email. Most of abuse over the Internet still applies to today's popular network such as Facebook, Instagram and Youtube. Cyberbullying is malicious and repeated use of information and communication technologies to inflict damage to someone. Cyberbullying involves encouraging group hatred, attacks on privacy, harassment, stalking, abuse, malpractice access to harmful content, spreading violence and offensive comments. Bullies want to feel control and power over others and they therefore lack of sympathy for the victims. Bullies are often themselves been victims of physical abuse and bullying. Victims of bullying are mostly weaker than bullies. They are economically or physically weaker, smaller by growth or weaker sex, and therefore vulnerable to attack, mostly not able to resist. The most common victims are beginners on the Internet and people who are inexperienced in matters of network etiquette. Bullying can cause numerous consequences such as loneliness, depression, sadness, fearfulness, insecurity, low self-esteem and even disease, which is retained on through life. Internet is global and it is difficult to impose a legal framework and many people are convinced that Internet is related with complete lawlessness but that is not true.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Cyberbullying young people Internet computer social media
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:434039
PohranioMarta Unković