master's thesis
Cyberbullying and social media

Ivana Panžić (2016)
University of Zadar
Department of Tourism and Communication Sciences
Metadata
TitleElektroničko nasilje i društvene mreže
AuthorIvana Panžić
Mentor(s)Ljiljana Zekanović-Korona (thesis advisor)
Abstract
Internet je svjetska komunikacijska mreža. To je javno dostupna, globalna, paketna, podatkovna mreža koja povezuje računala i računalne mreže korištenjem istoimenog protokola. Društvena mreža je vrsta Internetskog servisa koji služi za međusobno povezivanje korisnika društvenih mreža. ISP (Internet service provider) tvrtke korisnicima pružaju usluge spajanja na Internet. U Hrvatskoj postoje komercijalne i akademske ISP tvrtke. Postoji niz raznih vrsta društvenih mreža. Neke od najpopularnijih su chat sobe, forumi, blogovi i elektronička pošta. Najviše zlostavljanja preko Interneta ipak se odnosi na popularne mreže današnjice kao što su Facebook, Instagram i Youtube. Elektroničko nasilje je svaka zlonamjerna i ponavljana uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi se nekome nanijela šteta. Elektroničko nasilje uključuje poticanje grupne mržnje, napade na privatnost, uznemiravanje, uhođenje, vrijeđanje, nesavjestan pristup štetnim sadržajima, širenje nasilja i uvredljive komentare. Nasilnici žele osjećati kontrolu i moć nad drugima te im zbog toga nedostaje suosjećanja za žrtve. Nasilnici su vrlo često i sami bili žrtve fizičkog zlostavljanja i nasilništva. Žrtve nasilništva većinom su slabije od nasilnika. One su ekonomski, fizički, rastom ili spolom slabiji i zbog toga podložniji napadima. Uglavnom nemaju mogućnosti da pruže otpor. Najčešće su žrtve početnici na Internetu te ljudi koji su neiskusni u pitanjima mrežnog bontona. Nasilničko ponašanje može izazvati brojne posljedice kao što su usamljenost, depresivnost, tugu, uplašenost, nesigurnost, nisko samopouzdanje pa i bolest, što ostaje prisutno dalje kroz život. Internet je globalan i teško mu je nametnuti pravni okvir te su mnogi ljudi uvjereni da Internetom vlada potpuno bezakonje no to ipak nije istina.
KeywordsCyberbullying young people Internet computer social media
Parallel title (English)Cyberbullying and social media
Committee MembersVinko Bakija (committee chairperson)
Ljiljana Zekanović-Korona (committee member)
Vesna Kalajžić (committee member)
GranterUniversity of Zadar
Lower level organizational unitsDepartment of Tourism and Communication Sciences
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Communicology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEntrepreneurship in Culture and Tourism
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-20
Parallel abstract (English)
Internet is a global communications network. It is a publicly accessible global packet data network that connects computers and computer networks using the protocol of the same name. A social network is a type of Internet service that is used to interconnect users of social networks. ISP (Internet service provider) company provides connection services to the Internet. In Croatia there are commercial and academic ISP companies. There are a number of different types of social networks. Some of the most popular are chat rooms, forums, blogs and email. Most of abuse over the Internet still applies to today's popular network such as Facebook, Instagram and Youtube. Cyberbullying is malicious and repeated use of information and communication technologies to inflict damage to someone. Cyberbullying involves encouraging group hatred, attacks on privacy, harassment, stalking, abuse, malpractice access to harmful content, spreading violence and offensive comments. Bullies want to feel control and power over others and they therefore lack of sympathy for the victims. Bullies are often themselves been victims of physical abuse and bullying. Victims of bullying are mostly weaker than bullies. They are economically or physically weaker, smaller by growth or weaker sex, and therefore vulnerable to attack, mostly not able to resist. The most common victims are beginners on the Internet and people who are inexperienced in matters of network etiquette. Bullying can cause numerous consequences such as loneliness, depression, sadness, fearfulness, insecurity, low self-esteem and even disease, which is retained on through life. Internet is global and it is difficult to impose a legal framework and many people are convinced that Internet is related with complete lawlessness but that is not true.
Parallel keywords (Croatian)elektroničko zlostavljanje mladi Internet računalo društvene mreže
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:434039
CommitterMarta Unković