diplomski rad
Utjecaj organizacijske kulture lanaca hotela u upravljanju ljudskim potencijalima

Ines Bursić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti