disertacija
Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samouprave

Danijel Barbarić (2017)
Sveučilište u Zadru