disertacija
Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću
tekstualna organizacija i oblici interakcije čitatelja s knjigom

Andrej Kristek (2017)
Sveučilište u Zadru