završni rad
Primjena elektroničkog poslovanja na primjeru software-a za upravljanje malim objektima u turizmu

Toni Vukušić (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti