diplomski rad
Jadranska trilogija Nedjeljka Fabrija

Antonio Sladić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Podaci o radu
NaslovJadranska trilogija Nedjeljka Fabrija
AutorAntonio Sladić
Voditelj/MentorSanja Knežević (mentor)
Sažetak rada
U diplomskom radu obraĎuju se tri Fabrijeva jadranska romana: Vjeţbanje ţivota, Berenikina kosa i Triemeron. Na početku rada kontekstualiziramo pojavu novopovijesnog romana u hrvatskoj knjiţevnosti, razlog njegova pojavljivanja, kao i sve najvaţnije elemente koje donosi pojava takve vrste romana u hrvatskoj knjiţevnosti. U sljedećem poglavlju pozornost se posvetila Fabrijevom ţivotu i djelovanju, kao i njegovoj povezanosti s gradom u kojem je ţivio i radio. Poglavlje o manirizmu pobliţe nas upoznaje s autorovim stilističkim postupcima koje je koristio u ovim romanima da bi nam na začudan način pribliţio i pojasnio povijest. U drugom dijelu diplomskog rada analiziraju se romani Jadranske trilogije, gdje se kroz njihovu interpretaciju razlaţe Fabrijeva filozofija povijesti, odnosno povijesna ponovljivost, kao i povezanost s aktualnim dogaĎajima, što je napose vidljivo u zadnjem dijelu trilogije Triemeronu. Zadnje poglavlje rada donosi nam i analizu problema identiteta u sva tri romana, gdje se pobliţe, na fabrijevski način, upozorava kakve posljedice po ljudski ţivot i egzistenciju ostavljaju povijesne okolnosti u koje se likovi upleću. Pri tome najveća se pozornost pridaje upravo povijesnoj ponovljivosti i cikličnosti, elementu kojeg je i sam Fabrio naglašavao u svojim romanima.
Ključne riječiNovopovijesni roman Nedjeljko Fabrio Vjeţbanje ţivota Berenikina kosa Triemeron povijest prošlost politika identitet obiteljska kronika
Naslov na drugom jeziku (engleski)Adriatic trilogy by Nedjeljko Fabrio
Povjerenstvo za obranuZvjezdana Rados (član povjerenstva)
Ana Gospić Županović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zadru
Ustrojstvena jedinica niže razineOdjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
MjestoZadar
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Teorija i povijest književnosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaHrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra hrvatskog jezika i književnosti
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. philol. croat
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-02-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In this diploma thesis three of Fabrio's adriatic novels are being explored: Practicing life, Berenice's hair and Triemeron. At the beginning of the thesis, the emergence of new-historian novel in the Croatian literature is contextualized, the reason of its appearance, as well as the most important elements that are introduced with it in the Croatian literature. In the following chapter, the focus of attention is on Fabrio's life and work, but also on the fondness for the city in which he has lived and worked. The chapter on Mannerism gives us an insight into the author's stylistic choices in these novels that served to describe and approximate history in a peculiar way. 64 In the second part of the thesis, the novels of the Adriatic trilogy are analyzed, and through their interpretation Fabrio's philosophy of history, or historic recurrence is explained, as well as the connection to the contemporary events, which is evident in Triemeron, the final part of the trilogy. The final chapter of the thesis deals with the analysis of the Issue of identity in all three of the novels, and in which the impact that historical circumstances of characters have on human life and existence are addressed in Fabrio's manner. Thereby, the major focus is on the historic recurrence and cyclicality, the element which Fabrio emphasized in all of his novels.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)New-historian novel Nedjeljko Fabrio Practicing life Berenice's hair Triemeron history past politics identity family chronicle
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:034065
PohranioMarta Unković