master's thesis
Adriatic trilogy by Nedjeljko Fabrio

Antonio Sladić (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
Metadata
TitleJadranska trilogija Nedjeljka Fabrija
AuthorAntonio Sladić
Mentor(s)Sanja Knežević (thesis advisor)
Abstract
U diplomskom radu obraĎuju se tri Fabrijeva jadranska romana: Vjeţbanje ţivota, Berenikina kosa i Triemeron. Na početku rada kontekstualiziramo pojavu novopovijesnog romana u hrvatskoj knjiţevnosti, razlog njegova pojavljivanja, kao i sve najvaţnije elemente koje donosi pojava takve vrste romana u hrvatskoj knjiţevnosti. U sljedećem poglavlju pozornost se posvetila Fabrijevom ţivotu i djelovanju, kao i njegovoj povezanosti s gradom u kojem je ţivio i radio. Poglavlje o manirizmu pobliţe nas upoznaje s autorovim stilističkim postupcima koje je koristio u ovim romanima da bi nam na začudan način pribliţio i pojasnio povijest. U drugom dijelu diplomskog rada analiziraju se romani Jadranske trilogije, gdje se kroz njihovu interpretaciju razlaţe Fabrijeva filozofija povijesti, odnosno povijesna ponovljivost, kao i povezanost s aktualnim dogaĎajima, što je napose vidljivo u zadnjem dijelu trilogije Triemeronu. Zadnje poglavlje rada donosi nam i analizu problema identiteta u sva tri romana, gdje se pobliţe, na fabrijevski način, upozorava kakve posljedice po ljudski ţivot i egzistenciju ostavljaju povijesne okolnosti u koje se likovi upleću. Pri tome najveća se pozornost pridaje upravo povijesnoj ponovljivosti i cikličnosti, elementu kojeg je i sam Fabrio naglašavao u svojim romanima.
KeywordsNew-historian novel Nedjeljko Fabrio Practicing life Berenice's hair Triemeron history past politics identity family chronicle
Parallel title (English)Adriatic trilogy by Nedjeljko Fabrio
Committee MembersZvjezdana Rados (committee member)
Ana Gospić Županović (committee member)
GranterSveučilište u Zadru
Lower level organizational unitsOdjel za kroatistiku i slavistiku
Odsjek za hrvatski jezik i književnost
PlaceZadar
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Theory and History of Literature
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature
Academic title abbreviationmag. philol. croat
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-23
Parallel abstract (English)
In this diploma thesis three of Fabrio's adriatic novels are being explored: Practicing life, Berenice's hair and Triemeron. At the beginning of the thesis, the emergence of new-historian novel in the Croatian literature is contextualized, the reason of its appearance, as well as the most important elements that are introduced with it in the Croatian literature. In the following chapter, the focus of attention is on Fabrio's life and work, but also on the fondness for the city in which he has lived and worked. The chapter on Mannerism gives us an insight into the author's stylistic choices in these novels that served to describe and approximate history in a peculiar way. 64 In the second part of the thesis, the novels of the Adriatic trilogy are analyzed, and through their interpretation Fabrio's philosophy of history, or historic recurrence is explained, as well as the connection to the contemporary events, which is evident in Triemeron, the final part of the trilogy. The final chapter of the thesis deals with the analysis of the Issue of identity in all three of the novels, and in which the impact that historical circumstances of characters have on human life and existence are addressed in Fabrio's manner. Thereby, the major focus is on the historic recurrence and cyclicality, the element which Fabrio emphasized in all of his novels.
Parallel keywords (Croatian)Novopovijesni roman Nedjeljko Fabrio Vjeţbanje ţivota Berenikina kosa Triemeron povijest prošlost politika identitet obiteljska kronika
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:034065
CommitterMarta Unković