disertacija
Slikarstvo i pokretne slike – metonimijska obilježja u strukturi i logici slike

Vlado Zrnić (2017)
Sveučilište u Zadru