diplomski rad
Ženidbena politika europskih dinastičkih kuća u ranom novom vijeku

Ina Marin (2017)
Sveučilište u Zadru
Odjel za povijest