diplomski rad
Odnos između osobina ličnosti, radne angažiranosti i akademske uspješnosti studenata

Marta Nekić (2016)
Sveučilište u Zadru