disertacija
Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa

Predrag Perožić (2016)
Sveučilište u Zadru