disertacija
Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mreža

Petra Ljevak (2017)
Sveučilište u Zadru