diplomski rad
Stavovi roditelja i uključenost odgojitelja u dječju igru sa svrhom poticanja socioemocionalnog razvoja

Lidija Has (2016)
Sveučilište u Zadru
Odjel za pedagogiju